Politikk

Oslo-budsjettet 2022: Nye kulturskoleavdelinger og kulturskole i AKS

Byrådet foreslår at Oslo kulturskole skal få 5000 nye plasser de neste årene, en stor økning fra dagens om lag 8000 plasser.  

Pressemelding / Publisert: 22.09.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Byrådet har som mål at alle barn og unge får muligheten til kreativ og kunstnerisk utfoldelse. Oslo har i dag for lav dekningsgrad i den kommunale kulturskolen, og det er store forskjeller i deltagelse mellom ulike deler av byen.

– Byrådet bygger nye lokaler skreddersydd for kulturskolen flere steder i byen. Dette blir lokale kulturhus med mange kurs og tilbud under samme tak. Slik får vi gitt et mye bedre tilbud til mange flere, og det blir lettere å prøve ut forskjellige tilbud. Det er viktig å få opp deltagelsen der den er lavest, sier Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Oslo kommune har i dag to større avdelinger i kulturskolen, såkalte kulturstasjoner, på Grønland og på Schous. Kulturstasjonene tilbyr mange ulike kulturskoletilbud på samme sted og har flere tilpassede øvingsrom, saler og scene.

I budsjettforslaget foreslår byrådet å etablere følgende nye kulturstasjoner:

  • Manglerud bad- og aktivitetshus åpner høsten 2022
  • Voldsløkka kulturstasjon åpner høsten 2023
  • Mortensrud kulturstasjon er planlagt i 2025

Per i dag har Oslo kulturskole et driftsbudsjett på rundt 85 millioner kroner. Byrådet foreslår å øke driftsbudsjettet for kulturstasjonene med 5,7 millioner kroner i 2022, og deretter en årlig opptrapping i økonomiplan perioden, til 66,7 millioner kroner i 2025.

De tre nye kulturskoleavdelingene er i full drift fra 2026.

Byrådet foreslår også å utvide forsøksordningen med kulturskole i AKS, og vil i 2022 doble beløpet til dette fra 2 til 4 millioner kroner. Kulturskolen er en ressurs som kan gi bedre innhold og kvalitet i AKS. Dette vil bety at enda flere får en smakebit av tilbudet i kulturskolen.

– Satsingen på kulturskolen betyr mye for kommende generasjoner, der legges grunnlaget for skaperglede og for profesjonelle utøvere i verdensklasse, sier Gamal.

Kontakt   

Beate Svenningsen | Pressekontakt | Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

E-post: beate.svenningsen@byr.oslo.kommune.no

Telefon: +47 91 88 51 42

Alle pressemeldinger om budsjettforslag 2022