Politikk

Oslo-budsjettet 2022: Byrådet setter punktum for kommersielle aktører i sykehjemmene

Byrådets mål er at eldreomsorgen i Oslo skal driftes av enten kommunen selv eller ideelle aktører. Siden 2015 har kommunen tatt over driften av fire private kommersielle sykehjem. Et femte sykehjem overføres til kommunen i 2022.

Pressemelding / Publisert: 22.09.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

- Det borgerlige byrådet privatiserte en stor del av eldreomsorgen i byen vår. Siden 2015 har vi tatt styringen tilbake, og sørget for at de store pengene går til de store oppgavene i eldreomsorgen. Kommunale sykehjem gir helhetlige løsninger og sikrer bedre samhandling ved overgang fra hjemmetjenester til sykehjem eller helsehus. Målet vårt er en best mulig, ikke billigst mulig, eldreomsorg, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen (Ap).

Byrådet gjennomfører med dette et viktig punkt i byrådsplattformen: «Innen utgangen av 2023 skal alle sykehjem i Oslo være drevet av kommunen eller ideelle aktører».

- Nå setter vi et punktum for at de kommersielle aktørene skal drive sykehjem i Oslo. For byrådet er det viktig at beboerne har det godt når de er på sykehjem, at det er gode lønns- og pensjonsordninger for de ansatte, og at kommunen har hånda på rattet, sier Steen.

Flere eldre med sammensatte behov

Flere pasienter som tidligere ble behandlet på sykehus behandles nå i sykehjem. Pasientene har i større grad behov for mer omfattende og avansert behandling og pleie, både medisinsk og helsefaglig. Pasienter med alvorlige psykiske lidelser er overført fra langtidsenheter i spesialisthelsetjenesten til kommunen, hvor mange av dem fortsatt har et behov for et heldøgns- tilbud. Dette påvirker hvordan kommunen innretter tjenestene fremover.

Derfor har byrådet planlagt å erstatte mange av dagens bygg, som har for dårlig teknisk standard, med nye gode sykehjem med en helt annen standard. I 2022 åpner nye Lambertseterhjemmet og Dronning Ingrids hage med til sammen 260 nye plasser.

Bedre lønns- og arbeidsvilkår

I Oslo har flere hundre ansatte gått fra å være ansatt ved et kommersielt driftet sykehjem til enten et offentlig eller ideelt driftet sykehjem, med alt det betyr av bedre lønn og pensjon, mer tid til de eldre og bedre arbeidsbetingelser.

- Helsefagarbeidere har i snitt gått opp mer enn 70 000 kroner i året i lønn, og sikres en anstendig pensjon. Det er jeg veldig stolt over at byrådet har fått til, sier Steen.

Prioriterer en sterk, offentlig helsetjeneste

I perioden fra 2015 og frem til i dag har kommunen tatt fire sykehjem tilbake til kommunen, og inngått avtaler med ideelle driftere på åtte sykehjem. Tilbakeføringen av sykehjemstilbudet til Oslo kommune har vært en gradvis prosess. Det startet med Madserudhjemmet, og har fortsatt med Manglerudhjemmet, Uranienborghjemmet og Ullernhjemmet. Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter er det femte sykehjemmet kommunen tar tilbake når den nåværende avtalen utløper 1. juni 2022. I 2022 og 2023 blir ytterligere syv sykehjem enten tilbakeført til kommunal drift eller konkurranseutsatt til ideell aktør.

  • Sykehjemsetaten har ved inngangen til 2022 ansvar for driften av 20 kommunale sykehjem og fire helsehus.
  • I tillegg har etaten kontraktsoppfølging av 17 private langtidshjem, hvor 15 er driftet av ideelle aktører. Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter skal driftes av kommunen fra sommeren 2022. Oppsalhjemmet er det siste kommersielle sykehjemmet og vil enten bli tilbakeført til kommunal drift eller konkurranseutsatt til ideell aktør.
  • Totalt har Oslo kommune omlag 3 900 plasser på langtidshjem og helsehus og rundt 450 dagsenterplasser. I 2021 er 35 % av sykehjemsplassene driftet av ideelle.

Kontakt

Byrådsavdeling for eldre, helse og innbyggertjenester

Pressekontakter

Alle pressemeldinger om budsjettforslag 2022