Politikk

Oslo-budsjettet 2022: Flere skal få jobb og kompetanseheving

Koronapandemien har gitt Oslo historisk høy arbeidsledighet. Nå setter byrådet inn en rekke tiltak for å få arbeidsledige tilbake i jobb og for å kvalifisere flere til arbeid. Byrådet legger i budsjettforslaget for 2022 inn 84,5 millioner kroner ekstra i tiltak for arbeid og kvalifisering.

Pressemelding / Publisert: 22.09.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Alle skal få mulighet til å delta i arbeidslivet. I økonomiplanperioden vil byrådet gjøre et løft for å øke sysselsettingen, redusere arbeidsledigheten og legge til rette for kompetanseheving. Vi prioriterer tiltak for å få arbeidsløse i arbeid, og styrker innsatsen mot dem som har stått lenge utenfor arbeidslivet, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap).

Det foreslås å bevilge 28,5 millioner kroner til arbeidsrettede tiltak i bydeler. Det satses også 10 millioner kroner på tilrettelagt arbeid, og 4 millioner kroner på løp som kombinerer norskopplæring og arbeidserfaring, for at flere med innvandrerbakgrunn skal få en varig tilknytning til arbeidslivet.

Det er lagt inn 10 millioner kroner i budsjettet til at NAV-kontor i 2022 skal kunne drive oppsøkende arbeid rettet mot unge, for å få flere inn i kompetanseheving og arbeid. 2 millioner kroner er satt av til koordinering av innsatsen.

Situasjonen i arbeidsmarkedet under pandemien, med mange permitterte og ledige, har gitt en stor økning i søknadstallene til videregående opplæring for voksne. Byrådet vil derfor styrke Oslo voksenopplæring med 30 millioner, og sørger med dette for at enda flere voksne få mulighet til å fullføre videregående opplæring.

– Å gi folk som står utenfor arbeidslivet tilbud om kompetanseheving er kanskje det viktigste vi gjør for å få flere tilbake til eller inn i jobb, sier Hansen.

Kontakt

Ingunn R. Eck | Kommunikasjonsrådgiver | Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

Telefon: +47 975 09 187

Alle pressemeldinger om budsjettforslag 2022