Politikk

Oslo-budsjettet 2022: Vil hjelpe Oslos næringsliv ut av koronapandemien

Oslos næringsliv skal trygt ut av koronapandemien. Byrådet foreslår i budsjettforslaget å gjøre det lettere å etablere egen virksomhet, og legger til rette for flere grønne arbeidsplasser.  

Pressemelding / Publisert: 22.09.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Byrådets næringspolitikk skal bidra til et omstillings- og konkurransedyktig næringsliv med grønn, rettferdig og bærekraftig produksjon. Byrådet foreslår å styrke Regionalt innovasjonsprogram som særlig støtter næringsklynger og entreprenørmiljøer, med 13.8 millioner kroner. Det settes av 10,3 millioner kroner til å videreutvikling av innovasjonsdistriktene Oslo Science City, Hovinbyen og Sentrum. 

– Vi trenger flere bein å stå på og å forsterke omstillingen til grønn og bærekraftig vekst. Det er et opplagt behov for flere test- og utviklingsprosjekter for å få frem samfunnsnyttige og bærekraftige løsninger. Innovasjonsdistriktene skal være arenaer for nettopp dette. Det skal også bidra til flere arbeidsplasser i blant annet grønn industri, forskning og vekstbedrifter, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

Flere bør få muligheten til å etablere egen virksomhet og byrådets forslag til budsjett skal bidra til sosial utjevning,  jobbskaping og redusert utenforskap. Byrådet vil derfor videreføre og forsterke satsningen på etablerertjenesten i Oslo med 4 millioner kroner.

– For noen er det mer naturlig å lage sin egen jobb enn å søke på en jobb. Det må vi hjelpe til med. Vi ser at behovet for etablerertjenesten er større gjennom halvannet år med pandemi. Det er særlig bedrifter med personlig tjenesteyting som har slitt, sier Evensen.

Oslo som reiselivsdestinasjon

Oslo er en stor og viktig reiselivsdestinasjon. Pandemien har vist hvor viktig også det lokale og regionale markedet er for en bærekraftig handels-, service- og reiselivsnæring. Byrådet ønsker å bidra til å sikre arbeidsplassene i reiselivsnæringen og styrke Oslo som merkevare og reisemål nasjonalt og internasjonalt.

– Før pandemien jobbet over 40 000 mennesker i reiselivsnæringen i Oslo. Byrådet vil jobbe for å få næringen på beina igjen. Derfor vil vi sette av 15 millioner kroner til målrettet profilering av Oslo som bærekraftig reisemål, sier Evensen.

Dette er hovedsatsingene i næringspolitikken

  • 13,8 millioner kroner til Regionalt Innovasjonsprogram, en økning på 3 millioner kroner.
  • 4 millioner kroner til Etablerertjenesten, en økning på 1,5 millioner kroner.
  • 6 millioner kroner til SmartOslo.
  • 10,3 millioner kroner til videre utvikling av innovasjonsdistriktene og Oslo som kunnskapsby.
  • 15 millioner kroner til profilering av Oslo som bærekraftig reisemål.

Utbytte fra Hafslund Eco og Fortum Oslo Varme

Eierskapet i Hafslund Eco og Fortum Oslo Varme er viktig for å ivareta en langsiktig verdiskapning for kommunens innbyggere. I 2022 foreslår byrådet et utbytte på 1,629 milliarder fra disse selskapene. Disse pengene går til kommunale kjerneoppgaver som skoler, barnehager og sykehjemsplasser.

– Energiselskapene bidrar også til den pågående elektrifiseringen av samfunnet, og ikke minst til utvikling av ny teknologi og nye tjenester for innbyggerne, sier Evensen.

Oslobygg KF – bærekraftige bygg

Oslobygg KF har sitt første hele ordinære driftsår i 2022 og et investeringsnivå på totalt 7,7 mrd. i 2022, totalt 30,8 mrd. i økonomiplanperioden. Oslobygg blir byrådets verktøy for å fortsette arbeidet med å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunens eiendomsmasse og opprettholder en økonomisk bærekraftig investeringstakt for kommunens barnehager, skoler, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg og brannstasjoner.

Investeringene skal også bidra til innovasjon og utvikling av miljøvennlige løsninger i byggene våre og Oslo kommune vil fortsatt stille krav til og bidra til utviklingen av en mer miljøvennlig byggebransje.

– Jeg er glad for at byrådet satser videre på utviklingen av de kommunale formålsbyggene. Dette er viktig for byens innbyggere i alle livets faser. Det er også et viktig bidrag til realiseringen av byrådets miljøambisjoner, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap.

Kontakt

Ninja Sandemose | Pressekontakt | Byrådsavdeling for næring og eierskap

E-post: ninja.sandemose@byr.oslo.kommune.no

Mobil: +47 90 79 57 60

Alle pressemeldinger om budsjettforslag 2022