Politikk

Oslo-budsjettet 2022: 20 millioner kroner til arbeid med unge som begår gjentatt kriminalitet

Byrådet foreslår å bevilge 20 millioner kroner til en varig, langsiktig innsats overfor unge som begår gjentatt kriminalitet. Områder med store levekårsutfordringer vil bli prioritert.

Pressemelding / Publisert: 22.09.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

I 2020 ble 110 ungdommer med bostedsadresse i Oslo registrert for gjentatte kriminelle handlinger.

– Budsjettforslaget sikrer en langsiktig, varig innsats for å få flere ut av en kriminell løpebane. I det store bildet av barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo går det bra. 97 % av de mellom 10 og 17 år blir ikke registret for kriminalitet. De fleste ungdommene som blir registrert for kriminalitet, begår ett eller to lovbrudd, før de slutter. Men det er en liten gruppe som har kommet skeivt ut og som vi må fange opp og følge opp. De står for nesten halvparten av den registrerte kriminaliteten blant ungdom, og derfor må vi jobbe målretta for å få dem ut av kriminalitet, sier byråd Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

SaLTo-modellen er en desentralisert samarbeidsmodell for Oslo politidistrikt og Oslo kommune om rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. Med utgangspunkt i SaLTos handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 2019-2021, foreslår byrådet å styrke arbeidet med unge som begår gjentatt kriminalitet. Det innebærer blant annet å gi dem jobbmuligheter og at trygge voksenpersoner følger dem tett opp over tid.

– Kommunen har siden 2019 jobbet målretta med en handlingsplan retta mot ungdom som er registrert for gjentatt kriminalitet. Bydelene har høstet gode erfaringer i arbeidet med å følge dem opp. Nå vet vi mer om hva som virker og kan forsterke dette arbeidet. 20 millioner kroner i friske midler gir oss rom for å styrke tiltak vi vet kan få ungdommene over i et annet spor, sier Rina Mariann Hansen.

Kontakt

Ingunn R. Eck | Kommunikasjonsrådgiver | Byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester

Telefon +47 97 50 91 87

Alle pressemeldinger om budsjettforslag 2022