Politikk

Oslo-budsjettet 2022: 327 millioner kroner i kulturtilskudd

Oslo kommune er en stor bidragsyter til et vitalt og levende kulturliv gjennom å gi kulturtilskudd til kunst, kultur og frivillighet. I budsjettforslaget foreslår byrådet å sette av 327 millioner kroner til tilskudd. Målet er at alle skal få oppleve og ta del i byens mangfoldige kulturtilbud og at tilbudet til barn og unge skal bli bedre.

Pressemelding / Publisert: 22.09.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– I tildelingen neste år fortsetter vi å øke tilskuddene til kultur for barn og unge. Vi vet at kulturlivet har høye forventninger til et rødgrønt styre, og vi prioriterer stabilitet og trygge rammer i 2022, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV).

Det har kommet 209 søknader om driftsstøtte fra kulturtilskuddene for 2022. Dette er den største ordningen der Oslo kommune gir støtte til profesjonelle kulturaktører. I tillegg gir byrådet blant annet tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner, kor, korps og orkestre, innovasjon i kulturnæringene, ferieleirer, besøksgårder og konserter.

Byrådet foreslår flere økninger og nye tiltak i budsjettforslaget:

Safemuse

Siden 1995 har Oslo vært friby for forfulgte forfattere. Byrådet ønsker å utvide Oslo som friby. Det foreslås 1 million kroner til at Oslo kan ta imot forfulgte musikere og andre kunstnere i regi av Safemuse, Safe havens for Artist (fribyordning for forfulgte og truede kunstnere).  

Skeivt kulturår

I 2022 er det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Dette skal markeres og feires over hele landet under Skeivt kulturår 2022. Byrådet går derfor inn for å doble tilskuddet til Oslo Pride fra 1,5 til 3 millioner kroner.

Kulturstipendene dobles

Byrådet øker kunst- og kulturstipendene i tråd med løftene i byrådsplattformen. For 2022 foreslår byrådet å doble stipendpotten fra 2,5 til 5 millioner kroner.

Lokal mediestøtte

Et aktivt lokaldemokrati er avhengig av lokalaviser og medieaktører som dekker de lokale sakene. Byrådet har hatt en prøveordning med mediestøtte i tre år. For 2022 foreslår byrådet å forlenge ordningen, slik at lokale medier fortsatt kan søke om støtte. Det er satt av 3 millioner kroner.

Teatertilbud for barn og unge

Byrådet opprettholder prioriteringen av teatertilbud til barn og unge. For 2022 økes tilskuddene til blant annet:

 • Tigerstadsteateret får 500 000 kroner mer, totalt 2,8 millioner kroner.
 • Kloden får 400 000 kroner mer, totalt 4,4 millioner kroner.
 • TekstLab får 500 000 kroner mer, totalt 1,1 millioner kroner.
 • Nordic Black Theatre får 100 000 kroner mer, totalt 3,5 millioner kroner.

Ung kultur

Byrådet foreslår å øke disse tilskuddene til unge i 2022:

 • Mediefabrikken er ny tilskuddsmottaker og får 300 000 kroner.
 • Kultur i Gamle Oslo – KIGO får 100 000 kroner mer, total 600 000 kroner.
 • AKKS Oslo får 200 000 kroner mer, totalt 1,1 million kroner.
 • JM Norway – ung musikkutveksling får 400 000 kroner mer, totalt 600 000 kroner.
 • UKM (Ung kultur møtes, tidligere Ungdommens kulturmønstring) får 500 000 kroner mer, totalt 1,7 millioner kroner.
 • Parkteatrets ynglingkonserter får 100 000 kroner mer, totalt 450 000 kroner
 • Fargespill får 100 000 kroner mer, totalt 1,3 millioner kroner.

Oslo filmfond

Satsingen på Oslo som filmby fortsetter med en avsetning på 4 millioner til Oslo kommunes filmfond.  

Vedlegg

Vedlegg pressemelding 327 millioner i kulturtilskudd - spesifikasjon av tilskudd og avsetninger (PDF)

Kontakt   

Beate Svenningsen | Pressekontakt | Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

Telefon: +47 91 88 51 42

E-post: beate.svenningsen@byr.oslo.kommune.no

Alle pressemeldinger om budsjettforslag 2022