Budsjett 2023

Oslo-budsjettet 2023: Styrking av tilbudet til eldre som bor hjemme

Byrådet foreslår at bydelene får egne kliniske ernæringsfysiologer for at flere eldre skal kunne holde seg friske lenger. Samtidig utvides Rosa buss til Østensjø.

Pressemelding / Publisert: 21.09.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Undersøkelser har vist at mange av de eldre som bor hjemme og mottar hjemmesykepleie er underernærte eller i fare for å bli det. Dette vil byrådet nå gjøre noe med og setter av penger slik at hver bydel i Oslo skal få tilgang til en egen klinisk ernæringsfysiolog fra 2023, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen.

Mange eldre som bor hjemme i dag risikerer å få ulike sykdommer, redusert helse eller funksjonsnedsettelser fordi de er enten feil- eller underernærte. Det betyr at eldre oftere enn nødvendig får forlenget sykehusoppholdet, blir innlagt på nytt, får økt behov for mer omfattende tjenester og tidligere behov for sykehjemsplass. Hittil er det bare noen bydeler som har hatt tilgang til klinisk ernæringsfysiolog.

– Når alle bydelene får økt kunnskap og kompetanse om eldre og ernæring, vil flere eldre få leve gode liv lengre og hjelp til å ta vare på helsa si. Ved å satse på spesialisert kompetanse, gir det oss mulighet til å jobbe systematisk samtidig som det frigjør tid for sykepleiere og helsefagarbeidere. Det mener jeg er god ressursbruk, sier Steen.

Det settes av 7,5 millioner kroner i 2023 og 15 millioner kroner fra 2024 til dette prosjektet.

Bydel Østensjø får rosa buss

Tilbudet om Ruter aldersvennlig transport utvides til bydel Østensjø i 2023. Bydelen er blant annet valgt ut på bakgrunn av antall eldre og positive erfaringer med tidligere piloter. Oppstart blir i løpet av 2023.

– Snart kan seniorer bestille rosa buss til steder som Rustadsaga i Bydel Østensjø. Dette gjør at enda flere eldre i Oslo kan leve mer aktive og sosiale liv. Ikke bare får de eldre i Østensjø nå dette tilbudet, men reisende fra andre bydeler vil kunne reise til destinasjoner i Østensjø.

Aldersvennlig transport startet opp i Nordre Aker 2017, og har senere blitt utvidet til Sagene, Vestre Aker, Nordre Aker, Ullern, Alna, Bjerke, og Marka. Tilbudet har blitt svært godt tatt imot, og eldre sier selv at de opplever å få bedre helse.

I 2024 planlegges Rosa buss utvidet til ytterligere to bydeler. Byrådet vil sette av 3 millioner til utvidelsen til Bydel Østensjø i 2023 og 13 millioner i 2024 til helårsdrift av bussene i Bydel Østensjø og ytterligere utvidelse med to bydeler.

Siden oppstart i 2017 er det blitt gjennomført 210 000 turer med Rosa buss, og det er i underkant av 6000 unike brukere som har benyttet seg av tjenesten. 41 000 innbyggere over 67 år vil få tilgang til dette tilbudet når det utvides til Østensjø bydel.

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Tuva Otterlei Blikom

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

Tlf: 47 17 06 23

E-post: tuva.blikom@byr.oslo.kommune.no

Alle pressemeldinger om Oslo-budsjettet 2023