Budsjett 2024

Satsingen på bedre skole, lavere skatt og billigere kollektivreiser starter nå

Det blågrønne byrådet gir mer penger til skolene, reduserer eiendomsskatten og kutter i kollektivbillettprisene i endringsforslaget for 2024-budsjettet i Oslo.

Pressemelding / Publisert: 16.11.2023

Av Byrådslederens kontor

To glade unge jenter.
Byrådet Lae Solberg legger i dag frem tilleggsinnstillingen til Oslo-budsjettet 2024. Bilde: Maskot / Oslo kommune / NTB.

Byrådet Lae Solberg legger i dag frem tilleggsinnstillingen til Oslo-budsjettet 2024.

Blant hovedsatsningene er

 • Kutt i eiendomsskatten på bolig med 315 millioner kroner. Mesteparten av kuttet tas med økt bunnfradrag.
 • Styrking av skoleøkonomien med 105 millioner kroner.
 • Byrådet setter av midler til å redusere prisen på månedskort med 150 kroner fra 1. september 2024.

– Med dette tar vi de første, viktige skrittene mot et Oslo som setter barn og unge, miljø og klima og folks privatøkonomi først, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

– På få uker har vi kuttet eiendomsskatten på bolig med nesten 30 prosent, og er i rute til å fjerne den helt i løpet av fire år, legger han til.

– Oslos barn og unge er framtiden vår. Derfor vil satsing på skole og oppvekst være helt grunnleggende for det blågrønne byrådet, understreker Lae Solberg.

Finansbyråd Hallstein Bjercke (V) sier han er stolt av at byrådet har klart å finne rom til viktige prioriteringer på den knappe tiden de har hatt.

– Vi arvet et budsjett fra forrige byråd, og det er begrenset hvor store endringer vi har rukket å gjøre. Likevel har vi klart å finne rom til en stor satsing på skolen, til å redusere eiendomsskatten og kutte prisen på månedskortet. Det betyr at skolene får større handlingsrom og at mange i Oslo får litt bedre råd neste år, forteller Hallstein Bjercke.

Eiendomsskatt

Byrådet vil avskaffe eiendomsskatten på bolig i løpet av fireårsperioden. Boliger verdt mindre enn 6,85 millioner kroner slipper eiendomsskatt i 2024. Boligeierne i Oslo vil betale 315 millioner kroner mindre i eiendomsskatt i 2024 sammenlignet med byrådet Johansens forslag. Bunnfradraget økes fra 4 millioner kroner til 4,7 millioner kroner. Samtidig blir skattesatsen for bolig redusert fra 3 til 2,8 promille. For næringseiendom blir den redusert fra 3,9 til 3,7 promille.

– I tilleggsinnstillingen tar vi et første kraftfullt grep. Vi har lovet å senke eiendomsskatten på boliger allerede fra første budsjett, og det leverer vi på nå. Størstedelen av reduksjonen kommer i form av økt bunnfradrag. Det gir en god sosial profil, sier byrådsleder Lae Solberg.

Styrking av skolen

Det blågrønne byrådet gir et storstilt økonomisk løft til grunnskolen i sin tilleggsinnstilling (105,4 millioner kroner) som skolene kan disponere fritt.

– Rektorene og lærerne på hver enkelt skole vet best hvor skoen trykker hos dem. Vi sørger for å gi skolene en betydelig styrking og valgfrihet, slik at de kan prioritere det som trengs mest. I tillegg ryddes det opp etter det avgåtte byrådet ved at et planlagt rammekutt til skolene på 137 millioner kroner i 2025 reduseres med 100 millioner, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden (H).

I sum styrkes dermed skolene med 105 millioner kroner årlig fra og med 2024, og med ytterligere 100 millioner kroner i reduserte rammekutt i perioden 2025-2027. I tillegg styrkes skolehelsetjenesten med 44 flere årsverk fra skolestart 2024.

Billigere kollektivreiser

Byrådet foreslår å redusere prisen på 30-dagersbilletten med 150 kroner, og å innføre redusert pris for barn og unge. Byrådet legger opp til å innføre dette fra 1. september 2024. Det settes av 130 millioner kroner i 2024, og 250 millioner kroner årlig i perioden 2025-2027. I tillegg forbereder byrådet i denne budsjettjusteringen mer langsiktige og forutsigbare pristiltak i kollektivtrafikken. Dette vil være første gang månedskortprisen reduseres siden 2008.

– Dette er første steg mot å sette ned prisen på månedskort til 499. Det skal være billig og enkelt å ta grønne valg i Oslo. Ved å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv oppmuntrer vi flere til å la bilen stå, og det er noe av det viktigste vi kan gjøre for å kutte utslipp og forurensing i byen, sier byråd for miljø- og samferdsel, Marit Vea (V).

Hovedsatsinger

 • reduserer eiendomsskatten på bolig med 315 millioner
 • 105,4 millioner kroner ekstra årlig til styrking av økonomien i grunnskolen (frie midler til skolene). I tillegg reduseres rammekuttet i Osloskolen med totalt 100 millioner kroner årlig fra 2025
 • 80 millioner kroner ekstra i 2024 til pristiltak i kollektivtrafikken, økende til 100 millioner kroner fra 2025
 • økning i avsetningen til Klima- og energifondet med 100 millioner kroner
 • totalt 100 millioner kroner til styrket vedlikehold av vei og gate
 • styrking av sosialhjelpsbudsjettet med 100 millioner kroner
 • finansiering av 44 flere årsverk i skolehelsetjenesten med helårseffekt fra 2025
 • 2 millioner kroner til utredning av etablering av et kvinnehelsehus i Oslo
 • tilskudd til SiO psykisk helse på 1,1 millioner kroner
 • 3 millioner kroner til helhetlig handlingsplan for rusfeltet
 • økning i tilskuddet til verneverdige bygg til 2,5 millioner kroner
 • 8 millioner kroner til etablering av flere tømmestasjoner for båtseptik i arbeidet med rensing av Oslofjorden
 • 15 millioner kroner til forprosjekt for tak på Valle Hovin
 • 10 millioner kroner ekstra til rehabilitering av kirker

Pressemeldinger om satsingene

Flere pressemeldinger om budsjett 2024

Pressekontakt (ikke sms)

Telefon