Budsjett 2024

Byrådet vil etablere kvinnehelsehus i Oslo

Byrådet ønsker å styrke helsetilbudet for kvinner, og foreslår å bevilge to millioner kroner til å starte arbeidet med å etablere kvinnehelsehus i Oslo.

Pressemelding / Publisert: 16.11.2023

Av Byrådslederens kontor

Illustrasjonsbilde av lege.
Bilde: iStock.

I vår slo Kvinnehelseutvalget fast at kvinnehelse over lang tid har vært underprioritert. Dette ønsker byrådet å gjøre noe med. Etablering av kvinnehelsehus skal bidra til å styrke det kommunale tilbudet rettet mot kvinners helseutfordringer.

– Det er mangel på kommunale tilbud rettet mot kvinners helseutfordringer. Et godt helsetilbud omfatter også rett til informasjon om og tilgang på prevensjon, abort, familieplanlegging og gjennomføring av svangerskap, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc.

I tilleggsinnstillingen foreslår byrådet å sette av to millioner kroner til å utrede etablering av et kvinnehelsehus. Utredningen skal se nærmere på tilbudets faglige innhold, kompetanse og finansiering før etablering.

– Det er viktig at vi gjør dette skikkelig, slik at vi sikrer kvinner et best mulig tilbud. Etablering av et kvinnehelsehus skal fortrinnsvis skje gjennom et samarbeid mellom det offentlige og private, avslutter helsebyråden.

Pressekontakter for byråd for helse

Tuva Otterlei Blikom og Tonje Bruun 
Telefon