Budsjett 2024

Byrådets forslag til revidert budsjett 2024

Det blågrønne byrådet legger frem et ansvarlig og framtidsrettet revidert budsjett som reduserer kommunens gjeld og satser på skole, inkludering, klima og natur.

Pressemelding / Publisert: 23.05.2024

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for finans

Barn leker butikk pa Teglverket skole.
Skole er en av hovedsakene til dette byrådet. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Det blågrønne byrådet har i dag lagt frem sitt forslag til revidert budsjett 2024.

Handlingsrommet i revidert budsjett er ca. 3,6 milliarder kroner.

Byrådet foreslår å redusere kommunens låneopptak med totalt 1,34 milliarder kroner. Det er den største satsningen i revidert budsjett. I tillegg foreslår byrådet å dekke noen større investeringer med midler fra driften for å holde gjeldsveksten nede.

– Dette er et ansvarlig budsjett i krevende økonomiske tider. Det er mye å rydde opp i for vårt byråd og i forslaget til revidert budsjett starter vi jobben, sier finansbyråd Hallstein Bjercke (V).

– Det forrige byrådet økte driftsutgiftene mer enn inntektene, noe som gjør at kommunen i 2023 hadde et negativt netto driftsresultat for første gang på 20 år. I tillegg er kommunens gjeld betydelig. Framover må det bli strammere budsjetter for å få kommunens økonomi på rett kjøl, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Likevel har byrådet funnet rom til å prioritere viktige, politiske satsinger. Både byrådsleder og finansbyråden understreker at de er helt nødvendige.

– Skole er en av hovedsakene til dette byrådet. Når vi ser at pengene i grunnskolen ikke strekker til, er vi nødt til å prioritere å sikre at alle barn og unge får den opplæringen de fortjener. Vi ser også at det er behov for mer penger til å sikre mer grønt i byen og flere klimatiltak. Klima- og naturkrisen krever at vi er handlekraftige, sier Bjercke.

– Byrådet foreslår nå å sette av 127 millioner til en kraftfull pakke mot ungt utenforskap. Vi setter inn tiltak i hele byen, men retter oss særlig inn mot Grønland/Vaterland-området hvor det over lang tid har vært store utfordringer og en bekymringsfull utvikling i kriminalitet blant de helt unge. I dette reviderte budsjettet følger vi opp med penger og konkrete tiltak. Vi må nå unge tidlig, og gi flere mulighet til å lykkes, sier Lae Solberg.

Budsjettet for 2024 ble lagt frem av det rødgrønne byrådet. Byrådet ser frem til å presentere sitt første fullstendige blågrønne budsjett i september.

Hovedsatsinger

Skole

I tillegg til 80 millioner kroner til styrking av ungdomsskoler i utsatte områder i tiltakspakken mot ungt utenforskap som er nevnt over, ønsker byrådet å bevilge 35 millioner kroner for å ruste opp utstyrsparken på de yrkesfaglige skolene, 12 millioner kroner til tiltak mot mobbing, vold og trusler i skolen og 20 millioner kroner til innkjøp av skriftlige læremidler. Byrådet foreslår også å bevilge 72 millioner kroner for å unngå svekkelse av skolebudsjettene.

Klima og natur

Byrådet ønsker å bevilge drøyt 110 millioner kroner til klima og natur, inkludert en pott til oppgradering og etablering av parker og økt avsetning til klimafondet. I tillegg avsettes 7,5 millioner kroner til et grønt skolegårdsløft som skal sikre bedre trivsel og mer natur på skolenes og barnehagenes uteområder.

Pressekontakter

for byrådsleders kontor 

Telefon

for byrådsavdeling for finans

Nina Pannu, kommunikasjonsansvarlig
Telefon