Budsjett 2024

Bedre økonomi og styrket omsorgstilbud i bydel Østensjø

Byrådet foreslår å omgjøre en tomt kommunalt bygg i Skullerudveien 45 til et dagsenter for personer med demens. Tiltaket vil bidra til et bedre tilbud til brukerne og lavere driftsutgifter.

Pressemelding / Publisert: 23.05.2024

Av Byrådsavdeling for helse

Pleier sitter ute med en beboer ute og har en hyggelig samtale.
Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

– Dette tiltaket er rene kinderegget – vi får brukt et kommunalt bygg som har stått tomt i årevis, brukerne får et bedre tilbud, og bydelen sparer betydelige beløp i en krevende økonomisk situasjon, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H).

Byrådet foreslår å avsette 31 millioner i investeringsbudsjettet til å bygge om tidligere barnehagelokaler i Skullerudveien 45 til dagsenter for personer med demens. Det fører til følgende:

  • Et kommunalt bygg i Skullerudveien 45, som har stått tomt i fem år, blir igjen brukt.
  • Bydel Østensjø kan flytte et dagaktivitetssenter for personer med demens inn i Skullerudveien 45, og dermed få bedre og mer effektiv drift av dagaktivitetssenteret.
  • Lokalene i Skullerudveien 45 har også potensiale til å kunne romme flere tilbud for personer med demens i fremtiden.
  • Ett av lokalene der dagaktivitetssenteret driver, Rustadgrenda 1, kan bygges om til omsorgsboliger, som det er stort behov for, til erstatning for svært kostbare kjøpsplasser.
  • Dette vil både øke kvaliteten til brukerne, og gi en betydelig årlig besparelse på Østensjø bydels driftsbudsjett.

Bydel Østensjø står overfor en krevende økonomisk situasjon med en ubalanse i tjenestenivået inn i 2024 på rundt 80 millioner kroner, og et reelt innsparingskrav for året på minimum 130 millioner kroner. Bydelen har som målsetting å oppnå økonomisk balanse innen utgangen av 2027. Et viktig effektiviseringstiltak i bydel Østensjøs strategi og omstillingsplan er å drifte flere omsorgsboliger i egenregi og å avvikle dyre kjøpsplasser.

Pressekontakt

for byråd for helse

Tonje Bruun (i vanlig arbeidstid)
Telefon