Budsjett 2024

Innovasjons- og kompetansefond for helse- og omsorgssektoren

Byrådet foreslår å bevilge 70 millioner kroner til et innovasjons- og kompetansefond for helse- og omsorgssektoren.

Pressemelding / Publisert: 23.05.2024

Av Byrådsavdeling for helse

Tre sykepleiere står i gang og ser sammen i en journal.
Bilde: Daniel Stubsjøen / Oslo kommune.

Formålet med fondet utvides til også å gjelde satsing på velferdsteknologi, digitalisering og utprøving av flere innovative løsninger.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene kommer til å bli satt på prøve de neste årene. Stor økning i antall eldre med hjelpebehov kombinert med mangel på helsepersonell, gjør at vi må rigge tjenestene annerledes i årene fremover.

– Vi står overfor store utfordringer fremover, men de er ikke for store til å løses. Men det krever at vi som ansvarlige politikere er villige til å ta i bruk flere virkemidler og tenke nytt, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H).

Det er et stort potensial for digitalisering, innovasjon og effektivisering i helsetjenesten. Det handler både om å heve kvaliteten, frigjøre ressurser og løse oppgaver på nye måter som sikrer at helsepersonell i størst mulig grad kan bruke tiden sin på kontakt med pasienter og pårørende.

I Hammersborgerklæringen står det at byrådet vil gjennomføre et kompetanseløft for ansatte i eldreomsorgen med tilbud om etter- og videreutdanning, mentorprogram for nytilsatte, jevnlig lederskolering og kompetansehevende tiltak overfor ansatte på ledernivå. Satsing i revidert skal bidra til å realisere dette kompetanseløftet.

Byrådet satser på velferdsteknologi og innovasjon

Byrådet foreslår å utvide kompetansefondets bruksområde til også å omfatte velferdsteknologi og digitalisering samt utprøving av flere innovative løsninger. Digitale løsninger må ses i sammenheng med behov for økt kompetanse. Fondet erstatter kompetansefondet på 175 millioner kroner som bystyret opprettet i 2023, og blir nå på til sammen 245 millioner kroner.


– Helsetjenesten må rigges for å gi god omsorg til et økende antall eldre med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Hvis vi skal få mest mulig ut av velferdsteknologi og nye digitale hjelpemidler, må de ansatte ha opplæring slik at de mestrer de teknologiske nyvinningene, sier Korkunc.

Pressekontakt

for byråd for helse

Tonje Bruun
Telefon