Budsjett 2024

​​Rosa buss til to nye bydeler og et nytt heltidssykehjem

BYRÅD RAYMOND JOHANSEN: Byrådet foreslår å utvide rosa buss til bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand i 2024. Når Tåsenhjemmet åpner neste år, vil byrådet at det driftes med bare heltidsstillinger og setter av syv millioner til dette.

Pressemelding / Publisert: 27.09.2023

Av Byrådsavdeling for helse

Ansatt og beboer på Lindeberghjemmet.
Tåsenhjemmet blir et nytt og moderne langtidshjem. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

– De neste 20 årene vil antallet eldre over 80 år i Norge øke med mer enn 250.000 mennesker. Flere vil leve lenger med mer komplekse sykdomsbilder. Samtidig blir vi langt færre i yrkesaktiv alder som kan være med å jobbe i helse- og omsorgstjenestene våre. Situasjonen vi står i er alvorlig, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Marthe Scharning Lund.

For at flere eldre skal kunne leve aktive og gode liv, er aldersvennlig transport, de rosa bussene, etablert som en fast ordning i sju bydeler inklusive Marka. I 2024 utvides tilbudet til Bydel Nordstrand og Bydel Søndre Nordstrand.

– Samfunnet er i rask endring og flere blir boende hjemme hele livet. Med utvidelse av aldersvennlig transport, rosa buss, får enda flere eldre i Oslo leve mer aktive og sosiale liv. Ikke bare får de eldre i bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand nå dette tilbudet, men kundene fra andre bydeler vil kunne reise til destinasjoner i der, sier Scharning Lund.

Tilbudet er for deg som har fylt 67 år og som trenger transport fra dør til dør når du skal gjøre ærender eller har lyst på en tur ut. En minibuss henter deg hjemme og kjører deg i dag frem og tilbake dit du ønsker innenfor bydelene Alna, Bjerke, Nordre Aker, Sagene, Ullern, Vestre Aker, Østensjø og marka (Sørkedalen, Solemskogen og Maridalen). Fra høsten 2024 blir også bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand med i ordningen. Bussene har blitt svært godt tatt imot, og eldre opplyser selv at de opplever bedre helse.

Heltid på Tåsen

Tåsenhjemmet blir et nytt og moderne langtidshjem i Oslo. Sykehjemmet er klart for innflytting høsten 2024, og skal huse 130 beboere. Byrådet vil sette av 7 millioner i 2024 for å gjøre Tåsenhjemmet til et heltidssykehjem.

– Heltid er likestilling i praksis. I tillegg viser forskning at hele stillinger gir bedre kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og bedre personaloppfølging. Det gir også mer forutsigbarhet for pasienter og pårørende, sier byråd Scharning Lund.

Fra 2025 og fremover vil byrådet sette av 14 millioner korner til tiltaket i året.

Allerede innført omfattende styrking av helsehusene

I løpet av desember 2022 og januar 2023 ble det bevilget over 20 millioner kroner for å styrke bemanning, øke kompetanse og tilsette måltidsverter på helsehusene. I april fremmet byrådet en sak for bystyret om omorganisering av helsehusene hvor helsehusene ble styrket med ytterligere 62 millioner kroner, i tillegg til 41 millioner kroner til nytt pasientvarslingssytem. Totalt utgjør dette 123 millioner kroner.

– I april vedtok bystyret en omorganisering av helsehusene, som skal sikre mer spesialisering for å sikre at pasientene får rett behandling, struktur for bedre mottak av pasienter og samarbeid mellom bydelene og helsehusene, samt en kraftfull satsing på velferdsteknologi og pasientvarslingssystemer. Til sammen utgjør disse grepene en styrking av helsehusene på om lag 80 årsverk, avslutter byråden.

Omorganiseringen startet å tre i kraft 1. september 2023. I tillegg til disse viktige grepene, så styrkes avlastningstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom i 2024 ved at det åpnes en egen avdeling med 22 avlastningsplasser ved Madserudhjemmet.

Les alle pressemeldingene om byrådets forslag til Oslo-budsjettet 2024.

Flere satsinger for bedre eldreomsorg i 2024

Byrådet vil styrke byens seniorsentre med 2 millioner kroner i 2024 som skal gå til økt digital kompetanse blant eldre. Dessuten vil byrådet styrke dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom med ytterligere med 10 millioner kroner årlig fra 2024. Fra 2026 er bevilgningen på totalt 30 kroner millioner årlig.

Budsjett 2024

Se budsjett-forslaget her.

Pressekontakter

For byråd for eldre, Marthe Scharning Lund

Tuva Otterlei Blikom og Tonje Bruun
Telefon