Budsjett 2024

Erstatter Sentrumsmottaket med styrket tilbud til sårbare grupper i Oslo sentrum

Etter en grundig evaluering legger byrådet ned Sentrumsmottaket 1. september 2024 og erstatter det med et mer treffsikkert tilbud til sårbare grupper i sentrum.

Pressemelding / Publisert: 23.05.2024

Av Byrådsavdeling for helse

Mann sitter på en benk langs akerselven.
Bilde: Ida Ryeng / Oslo kommune.

Byrådet ønsker å løfte rusomsorgen i Oslo, og sikre at hjelpen som tilbys er tilpasset behovene til menneskene det gjelder. Da Legevakten flyttet til Aker sykehusområdet i november 2023, ble Sentrumsmottaket opprettet som et midlertidig døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon til personer med alvorlige rusproblemer i sentrum. Mottaket var tenkt som et overgangstilbud. Evalueringen av Sentrumsmottaket har vist at antall pasienter har vært langt lavere enn tjenesten er bemannet for, og at tilbudet både er svært kostbart og ikke treffer behovet hos brukerne. Byrådet vil derfor erstatte Sentrumsmottaket med et mer treffsikkert tilbud.

– Vi vil gjøre legetilbudet mer tilgjengelig gjennom å styrke de ambulerende helseteamene. Lege og sykepleier vil bli tilgjengelig på Prindsen mottakssenter fem dager i uken, mot tre dager i uken i dag. Vi vil også sørge for at de som trenger å dra til Aker legevakt, og ikke klarer å ta seg dit på egenhånd får hjelp til transport, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H).

Enklere å søke om akuttovernatting

Med 0 til fem henvendelser i døgnet er det svært høy totalkostnad per henvendelse på Sentrumsmottaket, på inntil 120 000 kroner. Til sammenligning koster en konsultasjon 2200 kroner på Legevakten på Aker. Under halvparten av henvendelsene til Sentrumsmottaket har en medisinsk problemstilling.

En god del av brukerne kommer dit for å få vurdering av behov for akuttovernatting. Når Sentrumsmottaket avvikles 1. september 2024 vil brukerne kunne få vurdert behov for akuttovernatting gjennom videokonsultasjon på lavterskeltilbudene i sentrum. Det vil da kun være de som søker om akuttovernatting etter kl. 22.00 om kvelden som vil måtte reise til Legevakten på Aker for å få en vurdering.

– Dette vil gjøre det lettere for brukerne å få tak over hodet, når de har krav på det. Evalueringen av Sentrumsmottaket viser at tre personer per uke er henvist videre til psykososiale tjenester ved Legevakten på Aker med vurdering av behov for akuttovernatting. At brukere fram til kl. 22.00 kan få avklart dette behovet uten å forflytte seg fra sentrum, gjør ting lettere for brukerne, sier sosialbyråd Julianne Ferskaug (V).

Pressekontakt

for byråd for helse

Tonje Bruun
Telefon

for byråd for helse

Ingunn Rakstang Eck
Telefon