Budsjett 2024

Styrking av tannhelse og koronavaksinasjon av risikogrupper

Byrådet vil prioritere barn og unge når satsingen på tannhelse øker med 27,2 millioner kroner. Det foreslås også å sette av 10 millioner kroner til koronavaksinering av risikogrupper til høsten.

Pressemelding / Publisert: 23.05.2024

Av Byrådsavdeling for helse

Tannlege sjekker tennene til et ungt barn.
Bilde: Oslo kommune.

Tannhelsetjenesten i Oslo har et stort etterslep på innkalling av barn og unge under 18 år, som skal kalles inn til faste tidspunkter. Dette er særlig kritisk for de minste barna fra 3 år, for å sikre gode vaner og forebyggende tannhelsetiltak tidlig i livet. Med 27,2 millioner kroner mer til tannhelse starter byrådet arbeidet med å få ned etterslepet på behandling av barn og unge.

– Ved å starte forebygging tidlig kan vi forhindre behov for tannbehandling senere i livet. Når vi nå bevilger mer til tannhelsetjenesten kan vi øke kapasiteten, slik at flere barn og unge kalles inn til planlagt tid, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H).

Det er flere andre grupper som også prioriteres for tannbehandling, som personer med utviklingshemming, rusavhengige, personer som har sterk tannlegeangst og eldre.

– For eldre kan dårlig munnhelse forårsake både underernæring og sykdom. Med denne styrkingen vil vi kunne gi tannhelsehjelp til flere eldre i sykehjem og hjemmetjenesten som har krav på tannbehandling, sier Korkunc.

Koronavaksinasjon av risikogrupper

Byrådet foreslår å bevilge 10 millioner kroner til koronavaksinering av risikogrupper høsten 2024. Vaksinasjonstilbudet vil ha en større geografisk spredning i Oslo enn tilfellet var i 2023.

– Jeg håper flest mulig i risikogruppene vil vaksinere seg, for å unngå alvorlig sykdom. Selv om pandemien er over, vet vi at noen grupper er mer utsatt enn andre, sier Korkunc.

Pressekontakt

for byråd for helse

Tonje Bruun (i vanlig arbeidstid)
Telefon