Budsjett 2024

Flere barn og unge skal kunne delta i idrett og aktivitet

Byrådet vil at flere barn og unge deltar i idrett og aktivitet i nærheten av der de bor, og bevilger 114 millioner kroner til lavterskel breddeidrettsaktiviteter.

Pressemelding / Publisert: 23.05.2024

Av Byrådsavdeling for kultur og næring

Barn på fotballbanen.
3 millioner til inkluderingstiltak for jentefotball. Bilde: Fat Camera / iStock.

Fotball 

Rehabilitering av kunstgressbaner  og utredning av fotballbane 

Byrådet setter av 48,4 millioner kroner til rehabilitering av kunstgressbaner. Rehabiliteringene følger prioriteringene i behovsplanen for idrett. Det settes også av midler (2 millioner kroner) til å utrede en ny og etterlengtet fotballbane i Løren/Økern-området.

− Det forrige byrådet hadde kun avsatt midler til én kunstgressbane i 2024. Siden byrådet gikk på i oktober 2023 har vi nå satt av totalt 129,4 millioner kroner til rehabilitering av kunstgressbaner, sier byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North.

Norway Cup  og KFUM-tribuner

Bækkelaget sportsklub/Norway Cup har varslet om økte kostnader i forbindelse med arrangementet. I tillegg til at BSK mottar 2,6 millioner kroner gjennom ordningen "Tilskudd til idrettstiltak", ønsker byrådet å lette situasjonen for Norway Cup ved å bevilge 3 millioner i tilskudd.  

Oslos nyeste tippeliga-lag for herrer, KFUM gjør det svært bra sportslig. Klubben har imidlertid hatt store kostnader med å oppgradere sin kamparena for å tilfredsstille kravene for spill i Eliteserien. Byrådet ønsker å bidra til å redusere KFUMs kostnader ved å gi 7,5 millioner kroner i tilskudd til tribune. 

Tiltak for jentefotballen 

Byrådet skal styrke samarbeidet mellom skolen og idretten, med en særlig satsing på å få jenter til å bli værende i fotballen. Byrådet har derfor i revidert bevilget 3 millioner kroner til inkluderingstiltak for jentefotball, i regi av Norges Fotballforbund.

Sommeraktiviteter i idretten 

Byrådet sørger for at Oslo Idrettskrets nå får 7 millioner kroner i tilskudd til å gjennomføre gratis ferieaktiviteter for barn og unge i Oslo, for å tilrettelegge for at alle har et godt aktivitetstilbud i ferien, uavhengig av familiens økonomi. Dette er et tiltak som også faller under paraplyen ungt utenforskap.  

− Prosjektet «Idrettssommer» startet under covid-pandemien og har vært svært populært, både som en sommerjobb for eldre ungdommer og som fritidsaktivitet for andre unge. Vi mener aktivitet er den beste måten å forebygge ungt utenforskap på og støtter derfor nok en sommer med aktiviteter i dette prosjektet, sier Leirvik North.  

Sloreåsen alpinanlegg 

Byrådet har bevilget totalt 34 millioner kroner til rehabilitering av Sloreåsen alpinanlegg. Rehabiliteringen vil sørge for en vesentlig forlenging av driftssesongen og vil gi et sikrere tilbud til idretten og lokalbefolkningen sør i Oslo. I et stadig mildere klima bidrar nå byrådet til at alpintilbudet i Oslo sør vil bli sikrere, både for drifter og brukere. I tillegg har byrådet bevilget 300.000 kroner til å forsterke taket i den eksisterende driftsgarasjen på Sloreåsen.

Cricket 

For å bedre fasilitetene for cricket i Oslo, bevilger byrådet nå 2 millioner kroner til garderobeløsninger, toalettfasiliteter og publikumsfasiliteter. Midlene vil bidra til å skape bedre fasiliteter for kamper og treninger for cricketsporten. 

 Åpne haller på kveldstid 

For å legge til rette for lavterskel egenorganisert idrettsaktivitet, bevilger byrådet nå 500.000 kroner til åpne idrettshaller på kveldstid. Dette betyr at flere barn og unge får muligheten til å drive med idrett på kveldstid, uavhengig av om man er organisert gjennom et idrettslag eller ikke.    

Pressekontakt

for byrådsavdeling for kultur og næring 

Kristine Dahl 
Telefon