Budsjett 2024

​​Byrådet foreslår å øke støtten til kulturlivet​

Oslo skal være en av Europas fremste kulturbyer og byrådet vil legge til rette for et mangfoldig kunst- og kulturliv.

Pressemelding / Publisert: 23.05.2024

Av Byrådsavdeling for kultur og næring

Pride-flagg og såpebobler i parade.
Oslo Pride får ekstraordinært tilskudd. Bilde: Liz Palm / Oslo kommune.

Økte kulturtilskudd

Byrådet øker kulturtilskuddene med 5 millioner kroner og vil med denne foreslåtte økningen legge til rette for en inkluderende og dynamisk kulturscene. Driftstilskuddene foreslås økt til Oslo filmfond (3,4 millioner kroner), Vega scene (1,3 millioner kroner) og Oslopix (0,3 millioner kroner).

– Vi ønsker å støtte mangfoldet av kunstformer, fra teater og musikk til litteratur, film og visuell kunst. Byrådet vil også gi rom for både etablerte talenter og nyskapende stemmer som kan bidra til å forme Oslos fremtidige kulturliv, sier Anita Leirvik North, (H), byråd for kultur og næring.

Ekstraordinært driftstilskudd til Oslo Pride

Byrådet øker i revidert budsjett tilskuddet til Oslo Pride med 1 million kroner.

– Dette er et av byens største og viktigste arrangementer, og år er det 50 år siden man startet med markeringen i Norge. Pride har i år merkostnader som følge av at Pride Park i 2024 må gjennomføres i Sofienbergparken fremfor på Kontraskjæret, sier Anita Leirvik North (H), kulturbyråd i Oslo

1,8 millioner til atelierer på Romsås

Det er et stort behov for arbeidsplasser for kunstnere i Oslo. Byrådet ønsker å bidra til flere atelierer i Oslo og bevilger derfor 1,8 millioner kroner til nye atelierer på Romsås.

Ny konsertarena på Bjerke

Byrådet tildeler 4 millioner kroner i tilskudd til Bjerke travbane, for å støtte investeringer for å gjøre anlegget til en attraktiv og fleksibel konsertarena for byen.

– Vi ønsker at Oslo skal være et naturlig valg for de store internasjonale artistene. Dette er en vinn-vinn for Oslo kommune og Bjerke travbane, som selv ønsker en flerbruksarena for både konserter og andre arrangementer og travløp, og det er fornuftig arealbruk i en by med knapphet på areal. Dette er et bidrag til å raskt løse en stor utfordring. Parallelt jobber vi videre med å se på hvordan vi kan bedre tilgjengeligheten til store konsertområder. Nå vil vi sette oss sammen og se på betingelsene for tilskuddet slik at vi sikrer at dette blir et attraktivt alternativ for konsertarrangørene, sier Anita Leirvik North, (H), byråd for kultur og næring.

Luftetårnene i Bjørvika

Luftetårnene i Bjørvika er et uferdig landemerke i Oslo som fortjener å ferdigstilles. Byrådet er villige til å bidra økonomisk til kunstverket «Pesten» dersom Statens Vegvesen følger opp sin forpliktelse og vurderer kunst på luftetårnene på nytt igjen.

Rehabilitering av kapeller

Kapellene på Østre og Vestre gravlund er våre flotteste og mest benyttede seremonilokaler, og er i bruk flere ganger daglig. Tilstandsvurdering av kapellene viser et stort vedlikeholdsetterslep. Byrådet foreslår derfor 9,2 millioner kroner til akutt vedlikehold av kapellene i revidert budsjett. 7,4 millioner kroner går vil gå til kapell på Vestre og 1,8 millioner kroner til kapell på Østre gravlund.

Ekstraordinært driftstilskudd til Kirkelig fellesråd

Byrådet verdsetter arbeidet Kirkelig fellesråd gjør i byen, og betydningen kirkene har for mange av byens innbyggere. Pensjonskostnadene er høyere i 2024 enn hva Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) har regnet med. Byrådet foreslår derfor å øke tilskuddet i 2024 slik at pensjonsutgiftene ikke går på bekostning av kirkenes aktivitet.  Driftstilskuddet forslås økt med 5 millioner kroner.

Pressekontakt

for byrådsavdeling for kultur og næring

Ninja Sandemose
Telefon