Budsjett 2024

​​Kulturtilskuddene økes til 391 millioner​

BYRÅD RAYMOND JOHANSEN: Oslo skal være en kulturby for alle. Kommunen er en viktig støttespiller for kulturlivet, og byrådet jobber for at det skal være lettere å skape kunst i Oslo.

Pressemelding / Publisert: 27.09.2023

Av Byrådsavdeling for kultur og næring

Jente sitter i sofa på bibliotek.
Flere nye bibliotekprosjekter pågår. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Kulturtilskuddene er foreslått styrket med 14,5 millioner kroner fra 2023.

Det er kommet 216 søknader om driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner. 18 av disse er nye søkere. Totalt søknadsbeløp er 448 millioner kroner, mot 412,5 millioner kroner i 2023. Det er foreslått 8 millioner kroner til filmfond, 3 millioner kroner til kultur til barnehagebarn, 3,5 millioner kroner til mediestøtte, 4 millioner kroner til Den Kulturelle Spaserstokken og 5 millioner kroner til kunst- og kulturstipend- og priser. Det er også avsatt 3,3 millioner kroner til å støtte tiltak i byjubileet 2024.

 – Jeg er glad for at vi får til å styrke gode tilbud i byen vår. Det er viktig at kulturtilbudet når ut til flere, og at flere stemmer blir hørt, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV).

  • Byrådet foreslår å styrke flere kulturaktører som bidrar til et mer inkluderende og representativt kulturliv, som AKKS, Abloom, Cosmopolite scene, Nordic Black Theatre og Black History Month.
  • Byrådet fortsetter satsingen på scenekunst, og foreslår 500 000 kroner til Feil teater, en ny tilskuddsmottaker, som jobber for å tilby teateropplevelser som alle har råd til. De oppsøker folk der de bor, og spiller gjerne på utradisjonelle steder, som i lagerbygg, bakgårder og hager.
  • Byrådet ønsker å styrke posisjonen til samisk kultur i Oslo. Samisk hus foreslås økt fra 515 000 til 900 000 kroner. I 2024 ønsker Samisk hus blant annet å ansette en barne – og ungdomskoordinator for å utvikle et samisk aktivitetsskoletilbud.
  • Byrådet foreslår å sette av en million til Framtidsbiblioteket. Dette er et unikt kunstprosjekt som binder Oslos skoger og Oslos folkebibliotek sammen med forfattere fra hele verden fram mot 2114, og der Oslo har påtatt seg forpliktelser.

Det gamle Munchmuseet som aktivt kulturhus i Oslo øst

Høsten 2022 startet det tidligere Munch-museet på Tøyen (Gamle Munch) med midlertidig utleie og aktiviteter. Det er gjennomført mange gode kultur- og fritidsaktiviteter, både av byomfattende karakter og med lokale initiativ. 

Byrådet foreslår å sette av 15,9 millioner kroner for 2024 for at Gamle Munch fortsatt skal leies ut og tas i bruk som flerbrukshus for kultur. Pilotordningen innebærer vederlagsfri leie til kulturaktører som har lite ressurser og mangler lokaler. Den videreføres i 2024 og 2025.  

– Jeg er veldig glad for å se Gamle Munch på Tøyen blomstre opp med kulturarrangementer og lokale aktiviteter. Det er en lavterskel møteplass som vi trenger, og nå viderefører vi suksessen, sier Omar Samy Gamal.

Flere nye bibliotekprosjekter pågår

Deichman Holmlia åpner i nye lokaler høsten 2023, mens Biblo Holmlia, et eget bibliotek kun for folk i alderen 10-13, åpner like etter. Demo Linderud og et utvidet bibliotektilbud på Romsås videreføres av byrådet i 2024 og i 2025.  Byrådet har lagt fram en bibliotekplan for 2024-2028 som tar sikte på å styrke lokalbibliotekene og få enda flere til å bruke bibliotekene.

– Bibliotekene har hatt en enorm vekst de siste årene, og vi ser at potensialet for å få enda flere til å bruke bibliotekene fortsatt er veldig stort. Å satse på bibliotek bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, sier Omar Samy Gamal.

Les alle pressemeldingene om byrådets forslag til Oslo-budsjettet 2024.

Budsjett 2024

Se budsjett-forslaget her.

Pressekontakt  

For byråd for kultur og idrett, Omar Samy Gamal

Beate Svenningsen, spesialrådgiver
Telefon