Budsjett 2024

Byrådet vil styrke Oslos barnevern med 34,7 millioner

B​yrådet i Oslo foreslår i revidert budsjett å legge inn midler til flere og bedre tiltak i barnevernet.

Pressemelding / Publisert: 23.05.2024

Av Byrådsavdeling for sosiale tjenester

To små barn er ute i det grønne.
Vil styrke Oslos barnevern. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

– Med de økende utfordringene med rus blant ungdom, trenger vi å gjøre mer for å gi barn og unge den omsorgen de trenger på barnevernsinstitusjon. Vi trenger stabile institusjoner med trygge voksne, og det styrker vi nå, sier byråd for sosiale tjenester, Julianne Ferskaug (V)

Barne- og familieetaten skal i tillegg gjøre en ny kartlegging av rusbruk ved barneverninstitusjonene for å kunne sette inn nye tiltak. Det jobbes også med å skjerpe kravene til kvalitet på de privateide institusjonene.

Flere og bedre hjelpetiltak i barnevernet

Som en del av satsingen i revidert budsjett foreslås også 6 millioner kroner til etablering av hjelpetiltaket Multisystemisk terapi (MST), som gir barnevernet flere virkemidler for å kunne ivareta barn i sitt nærmiljø og til behandling i hjemmet.

– Oslos helhetlige ansvar for barnevernet gjør at vi kan være enda tettere på barna og deres behov. Vi skal gi tilpassede tilbud, og sikrer nå et bredere utvalg av tiltak barnevernet kan sette inn for barn og unge med de aller største utfordringene, sier byråd Ferskaug (V).

Pressekontakt

for byrådsavdeling for sosiale tjenester

Ingunn Rakstang Eck, spesialrådgiver kommunikasjon
Telefon