Budsjett 2024

Mer til psykisk helsehjelp for unge og studenter

Flere unge har det vanskelig og terskelen for å be om hjelp kan være høy. Byrådet vil nå utvide tilbudet om Rask psykisk helsehjelp til unge over 16 år i alle bydeler, og gi Studentsamskipnaden SiO ekstra støtte til psykisk helsehjelp for studenter.

Pressemelding / Publisert: 16.11.2023

Av Byrådslederens kontor

En person sitter med ryggen inntil et tre og leer i en bok i en park.
Det nye byrådet ønsker å sikre at mennesker med psykiske helseutfordringer skal få rask og god hjelp. Bilde: Nikolai Kobets Freund.

Det nye byrådet ønsker å sikre at mennesker med psykiske helseutfordringer skal få rask og god hjelp. Bydelene får derfor tilført om lag 6 millioner slik at de i løpet av 2024 kan utvide tilbudet Rask psykisk helsehjelp til å gjelde for alle fra 16 år og oppover.

– Vi vet at det kan være helt avgjørende for mennesker som sliter at de får tatt tak i problemene før de vokser seg for store og blir mer alvorlige. Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud som vi vet har hjulpet mange, også unge, og derfor ønsker vi å utvide dette til å gjelde for alle fra 16 år i alle bydelene i Oslo, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc.

En million til Studentsamskipnaden SiO

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2023 viser at omtrent hver tredje student sier de har psykiske helseplager. Mange studenter sier de synes det er vanskelig å be om hjelp ved psykiske utfordringer. Det er derfor viktig at hjelpen er lett tilgjengelig for dem som ønsker den. Vi skal ta vare på alle som er byen vår, også studentene, og vi velger derfor å gi en fast årlig tildeling på en million til Studentsamskipnaden SiO.

– Når vi vet at det er mange studenter som sliter med psykiske helseplager, mener vi det er riktig å sette av midler til å styrke de gode tilbudene som allerede eksisterer. Studentsamskipnaden SiO har et godt utbygd studenthelsetilbud, og vi ønsker her å bidra slik at de kan styrke det psykiske helsetilbudet de har og hjelpe enda flere, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc.

Pressekontakter for byråd for helse

Tuva Otterlei Blikom og Tonje Bruun
Telefon