Budsjett 2024

Byrådet sikrer at avhopperprogram for unge som vil ut av kriminalitet videreføres

I budsjettet styrker byrådet en rekke målrettede tiltak på kriminalitetsforebygging.

Pressemelding / Publisert: 16.11.2023

Av Byrådslederens kontor

Et av tiltakene innebærer at avhopperprogrammet EXIN gjøres varig. EXIN har vært en suksess og pågangen er stor. Det er et tiltak som retter seg mot unge voksne mellom 18-30 år som ønsker en vei ut av kriminalitet, kriminelle nettverk og gjenger. Kriminalomsorgen og Oslo politidistrikt er viktige samarbeidspartnere.

– Oslo er og skal være en trygg by å vokse opp i. Samtidig er de siste års avdekking av kriminelle nettverk foruroligende. Vi må tilby unge en vei ut av gjengene, sånn hindrer vi også rekruttering til de kriminelle nettverkene, sier byråd for sosiale tjenester, Julianne Ferskaug.

Byrådet forslår også fire millioner kroner i øremerkede midler til å styrke kommunens kapasitet og kompetanse på tiltak som kan inngå i ungdomsstraff og ungdomssoppfølging. I tillegg legger byrådet inn 1,5 millioner ekstra i tilskuddsordningen til kriminalitetsforebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre for at Oslo skal forbli en trygg by er å forhindre at gjenger utvikler seg til kriminelle nettverk. Da må vi være raske og tidlige på med skreddersydde tiltak for ungdom som allerede har begått kriminalitet, forklarer Ferskaug.

Pressekontakt

Ingunn Rakstang Eck
Telefon