Budsjett 2024

Satsing på eldreomsorg

Byrådet sin første budsjettjustering er nå klar. Fra 2024 satses det mer på velferdsteknologi, matverter i sykehjem og hyppigere bruker- og pårørende undersøkelser.

Pressemelding / Publisert: 16.11.2023

Av Byrådslederens kontor

To eldre mennesker smiler til kamera.
I sin aller første budsjettjustering tar det nye byrådet i Oslo kraftfulle grep, og setter av 51 millioner til eldreomsorg. Bilde: Nikolai Kobets Freund.

2024 markerer også startskuddet for planlegging av sykehjem og andre boliger for eldre, slik som demenslandsbyer og Omsorg+-boliger. Samtidig er arbeidet med konkurranseutsetting av sykehjem i full gang.

Oslo skal være verdens beste by å bli født, vokse opp, leve og bli gammel i, uavhengig av hvem du er og hva slags bakgrunn du har. I sin aller første budsjettjustering tar det nye byrådet i Oslo kraftfulle grep, og setter av 51 millioner for å komme ett steg nærmere dette.

– Arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste er allerede godt i gang. Vi leverer nå en satsing på byens eldre og pårørende, der vi virkelig tar deres livssituasjon på alvor, sier byråd for helse Saliba Andreas Korkunc.

Økt og systematisk bruk av velferdsteknologi

Byrådet foreslår en satsing på velferdsteknologi med innføring av nytt pasientvarslingssystem i to sykehjem og digitalt tilsyn i to sykehjem.

– I dag har flere langtidshjem fortsatt ringesnorer på rommene. Byrådet satser på velferdsteknologi, og vil nå sette av 36 millioner til pasientvarslingssystem og digitalt tilsyn på flere sykehjem. Dette gjør vi for at pasientene skal få både mer ro og trygghet, og bedre oppfølging, sier byråd for helse Saliba Andreas Korkunc.

– Med denne satsingen sikrer vi at beboerne får raskere hjelp ved behov, og vi reduserer risikoen for alvorlige hendelser. I tillegg slipper beboerne å bli unødvendig forstyrret på natten. Ansatte får bedre oversikt og bedre mulighet til å prioritere riktig og frigjort tid, fortsetter byråd Korkunc.

Bedre matopplevelser for eldre

Byrådet foreslår å bevilge seks millioner årlig til å innføre matverter på ett sykehjem. Midlene dekker også følgeforskning som skal gi kunnskap om effekt av tiltaket, og grunnlag for å vurdere om det bør innføres på alle sykehjemmene.

– Når et nytt sykehjem får matverter får helsepersonell mer tid til behandling av pasienter, samtidig som beboerne får et bedre mattilbud. Det er vinn-vinn, og en ordning vi allerede har sett gode resultater fra andre steder. Derfor innfører vi nå dette først på ett sykehjem, så må vi se om det blir aktuelt for flere etter hvert, sier Korkunc.

Oppgavene matvertene får er blant annet å legge til rette for gode mat- og måltidsopplevelser, sluttilberedning av mat, tilberedning av enkle retter og matbestilling. Matvertene vil også ha enkle serviceoppgaver på rom og i fellesområder.

Større valgfrihet i eldreomsorgen og flere sykehjemsplasser

Videre vil byrådet sette av midler for å gjennomføre konkurranseutsetting av sykehjem, og til å planlegge bygging av nye sykehjem. Dette inkluderer også vurdering av en ny demenslandsby og andre spesialplasser. Ulike boformer som Omsorg+ og lokale omsorgsboliger for personer med kognitiv svikt, vil også utredes. Fem millioner foreslås til dette.

– Vi skal legge til rette for en trygg og verdig alderdom. Vi skal gi god omsorg og pleie tilpasset enkeltmennesket. Allerede etter noen uker på plass starter vi nå arbeidet med å konkurranseutsette enkelte sykehjem, der målet er å øke kvaliteten for beboerne. Samtidig skal vi sikre at vi har nok sykehjemsplasser og omsorgsboliger til de som trenger det, sier byråd Korkunc.

Mer åpenhet om tjenestene

– Oslo skal være en foregangsby på åpenhet og demokrati, en by der befolkningen inkluderes i beslutninger som angår dem. Byrådet vil gjennomføre og offentliggjøre hyppigere bruker- og pårørendeundersøkelser i eldreomsorgen. Derfor foreslår byrådet å sette av fire millioner til det, avslutter Korkunc.

Midlene vil gå til å gjennomføre flere og hyppigere bruker- og pårørendeundersøkelser i langtidshjem, helsehus og i hjemmetjenesten.

Eldrepakken i tall

Velferdsteknologi: 32,8 millioner i investeringer og 3,3 millioner i drift

  • Digitalt tilsyn 9,6 millioner
  • Pasientvarsling 23,2 millioner
  • Driftsfølgevirkning 3,3 millioner fra 2025

Matverter på langtidshjem: 6 millioner (halvårsvirkning på 3 millioner i 2024)

Utredning av nye sykehjemsprosjekter (KVU) og konkurranseutsetting: 5 millioner

Bruker- og pårørendeundersøkelser: 4 millioner

Byrådets satsing på eldreomsorg innebærer at byrådet vil omprioritere deler av midlene som tidligere er foreslått til blant annet å åpne Tåsenhjemmet som heltidshjem. Lambertseterhjemmet skal fortsatt være heltidshjem, og følgeforskningen der fortsetter.

Pressekontakter for byråd for helse

Tuva Otterlei Blikom og Tonje Bruun
Telefon