Budsjett 2024

Byrådet med storstilt løft til grunnskolene i Oslo. – Viser at skolen er prioritet nummer én

Det blågrønne byrådet gir et storstilt økonomisk løft til skolene og til skolehelsetjenesten i sin tilleggsinnstilling til budsjettet.

Pressemelding / Publisert: 16.11.2023

Av Byrådslederens kontor

Barn skriver i klasserommet.
Byrådet setter av 105,4 millioner kroner årlig til grunnskolene. Bilde: Maskot / Oslo kommune / NTB.

I tilleggsinnstillingen til budsjettet setter byrådet av 105,4 millioner kroner årlig til grunnskolene i Oslo og midler til 44 nye årsverk i skolehelsetjenesten.

– Jeg er stolt av at vi i vårt første budsjettforslag viser at skole er en av de aller viktigste sakene for dette byrådet. Veldig mange skoler i Oslo opplever at de har lite økonomisk handlingsrom, og det øker vi nå, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

Styrkingen av grunnskolene er midler som skolene kan disponere helt fritt.

– Rektorene og lærerne på hver enkelt skole vet best hvor skoen trykker hos dem. Vi sørger for å gi skolene en betydelig styrking og valgfrihet, slik at de kan prioritere det som trengs mest, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

– Rydder opp i skoleøkonomien

Byrådet reduserer også et rammekutt til skolene som lå inne i de rødgrønnes økonomiplan for de neste fire årene. Skolene skulle egentlig fått kutt i rammen med 137 millioner i 2025 og ytterligere kutt i de kommende årene.

– Dette er kutt som ville gått hardt utover skolenes økonomi. Vi rydder nå opp etter de rødgrønne og reduserer dette kuttet med 100 millioner årlig. I sum styrkes dermed skolene med 105 millioner kroner i frie midler årlig fra og med 2024, og med 100 millioner i reduserte rammekutt årlig fra 2025. På toppen av dette kommer en betydelig styrking av skolehelsetjenesten, sier Julie Remen Midtgarden.

Løftet til grunnskolene og skolehelsetjenesten blir finansiert ved at skolematordningen på ungdomsskoler og i videregående skole avvikles.

– Vi gir skolene valgfrihet og lar dem benytte midlene der de ser størst behov selv, fremfor å tvinge dem til å måtte velge skolemat. Om noen skoler fortsatt ønsker å tilby skolemat, har de mulighet til det, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

Styrker skolehelsetjenesten med 44 årsverk

Byrådet styrker også skolehelsetjenesten i Oslo med 44 flere årsverk fra høsten 2024.

– Stadig flere av våre unge sliter psykisk, mobbetallene øker og elevene rapporterer om mye stress og press. Vi tar nå grep for å styrke elevenes psykiske helse ved å sikre flere trygge voksne som kan hjelpe og støtte elevene våre, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

Det settes av 22 millioner i 2024 og 44 millioner årlig fra 2025 til å styrke skolehelsetjenesten på ungdomsskolen og i videregående skoler. Dette gir 44 flere årsverk i tjenesten.

– Skolehelsetjenesten er det viktigste lavterskeltilbudet vi har for å støtte barn og unge. I dag er kapasiteten for dårlig til å hjelpe alle elevene som trenger det. Alt for mange møter en lukket dør når de søker hjelp fra skolehelsetjenesten, og elevene har lenge etterlyst en styrking av tjenesten. Det tar vi på alvor, sier byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc.

Midlene kan benyttes til å ansette flere helsesykepleiere, men også andre yrkesgrupper der det er hensiktsmessig. Det kan for eksempel være psykologer, sosionomer eller andre helsefagarbeidere.

Pressekontakter for byråd for utdanning

Ingrid Lønrusten Rogstad og Karen Mjør
Telefon

Pressekontakter for byråd for helse

Tuva Otterlei Blikom og Tonje Bruun
Telefon