Budsjett 2023

Oslo-budsjettet 2023: Nå blir enkeltbilletter billigere jo mer du reiser

Byrådet foreslår å bevilge over 200 millioner kroner til en ny rabatt på Ruters enkeltbilletter. Satsingen på en mer fleksibel billettype vil i gjennomsnitt gjøre det 20 prosent billigere med enkeltbillett.

Pressemelding / Publisert: 21.09.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Dette er en stor gladnyhet for Oslo! Nå får vi enkeltbilletter som blir billigere jo mer du reiser, med opp mot 40 prosent rabatt. Med det gjør vi det både billigere å reise kollektivt, i tillegg blir det lettere å kombinere med gange, sykkel eller hjemmekontor i hverdagen, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

Maksimal rabatt blir på hele 40 prosent

Byrådet foreslår å sette av penger til at enkeltbillettene i gjennomsnitt rabatteres med 20 prosent. Slik kan de som reiser kollektivt unngå å måtte låse seg til en forhåndsdefinert periode. Det nye billettypen tilbys i første omgang de som reiser i Ruters Sone 1/Oslo.

Koronapandemien har bidratt til at flere enn før setter seg i bilen istedenfor på buss, trikk og bane. Samtidig etterspør mange et mer fleksibelt billettprodukt som er tilpasset en ny reisehverdag.

– Mange sliter nå økonomisk. Vi vet at de som har minst å rutte med ofte også er de som er mest avhengig av buss, trikk og bane. Nå oppfyller vi derfor løftet om å kutte prisene på enkeltbilletter i snitt med 20 prosent. I tillegg har vi også utvidet familierabatten, slik at det blir kostnadsfritt for opptil fire barn å reise i følge med en voksen fra klokken 18.00 på hverdager.

Ny rabatt klar våren 2023

I første omgang skal billettproduktet med navnet "Reis" rulles ut i Ruters Sone 1 i løpet av våren 2023, og vil være tilgjengelig for kjøp i Ruters app.

Selv om byrådet i Oslo nå setter av pengene til å gjennomføre tiltaket, må det godkjennes av generalforsamlingen i Ruter før det kan tre i kraft. Generalforsamlingen består av byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG) og fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes (SP).

Bedre trafikksikkerhet og flere bilfrie områder

Byrådet setter av 90 millioner kroner i 2023 til tiltak som skal øke trafikksikkerheten på veiene, få ned biltrafikken og etablere flere bilfrie områder.

– Jeg vil at Oslo skal bli en trygg by for alle, i alle aldre. Biltrafikk er den største faren for skolebarn og andre som må dele vei med bilene. Vi får masse gode innspill på trafikksikkerhetstiltak fra folk rundt i hele byen. Nå skal vi kartlegge hvor vi raskt kan etablere bilfrie områder med mer byliv, særlig utenfor sentrum, sier byråd Stav.

Lettere å leie bil når det trengs

Byrådet vil øke antall plasser reservert for bildeling, fra 600 til 1000. En bildelingsbil kan erstatte opp mot 15 privatbiler.

- Dette byrådet satser på bilen, nærmere bestemt delebilen. Mange Oslofolk går, sykler og reiser kollektivt i hverdagen, men har av og til behov for å bruke bil. Da er bildeling den beste løsningen for både lommeboka og bymiljøet, sier byråd Stav.

Byrådet vil også se på hvordan vi bedre kan innrette ladepunktene fremover, så enda flere av delebilene kan bli elbiler.

Satser på sykkel

Byrådet vil fortsette utbyggingen av sykkelveinettet og vil legge til rette for flere sykkelparkeringsplasser. I 2023 skal det brukes over 600 millioner kroner på investeringer til sykkel og gange.

Dette skal gi 25 km ny- og oppgradert sykkelinfrastruktur, i tillegg til økt tilrettelegging for gående og sykkelparkering. Byrådet trapper også opp satsingen på trygg sykkelparkering i byen, med 2,5 millioner kroner årlig over driftsbudsjettet, de neste to årene.

Pressekontakt

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Pressetelefon: 904 71 999

E-post: presse.mos@oslo.kommune.no

Alle pressemeldinger om Oslo-budsjettet 2023