Budsjett 2023

Oslo-budsjettet 2023: Fullfører AKS-reformen – gratis deltidsplass også for fjerdeklassingene

Byrådet sikrer en mer inkluderende Osloskole ved å gi gratis deltidsplass i aktivitetsskolen (AKS) til alle elever til og med 4 trinn.

Pressemelding / Publisert: 21.09.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Gratis aktivitetsskole er et effektiv grep mot den økende ulikheten i Oslo: Barnefamilier får bedre økonomi og at alle barn får delta i viktig lek og læring, uavhengig av hvor mye foreldrene deres tjener. Byrådet foreslår nå å bevilge 30 millioner kroner i 2023 for å gi gratis deltidsplass i AKS til 4. trinn fra skolestart i august. Deretter foreslår vi 75 millioner kroner fra 2024.

– Byrådet oppfylte løftet i byrådsplattformen da vi gav gratis AKS til 1.-3. klasse. Nå vil vi strekke oss lenger enn lovet, og gi gratis AKS også til alle 4. klassinger. Totalt vil nå over 26 600 barn få delta gratis på leken og læringen på AKS, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap (SV).

Gratis deltidsplass i AKS i Osloskolen har vært en suksesshistorie. Der tilbudet er rullet ut tidligere har antallet barn som har vært med på AKS økt kraftig, med en spesielt stor effekt i levekårsutsatte områder. På noen skoler har deltagelsen økt fra rundt 50 til nær 100 prosent. I hele byen har deltagelsen steget med 15 prosentpoeng. I Oslo er det mange flere barn som går på AKS enn i alle andre fylker.

Dette er et tiltak som merkes på lommebøkene til småbarnsfamilier. Småbarnsforeldre med ett barn på disse trinnene vil spare inntil 25.465 kroner i året med gratis deltidsplass i AKS, og totalt inntil hele 100.000 kroner gjennom de fire årene.

– Med dagens høye priser på alt fra mat til strøm, er gratis AKS spesielt viktig. Vi vet at mange familier nå har en stram økonomi, og sliter med å få endene til å møtes. Ved å tilby gratis AKS sørger vi for at foreldre med stram økonomi likevel prioriterer dette for seg og sine barn, sier Holmås Eidsvoll.

Sommerskolen styrkes

Barn og unge trenger gode tilbud i skoleferien. Sommerskolen er en viktig arena for læring og sosial utjevning. For å gi et mer tilrettelagt, variert og kvalitativt godt tilbud foreslår byrådet nå å øke bevilgningen til Sommerskolen med 16 millioner kroner i 2023 og 2024 til totalt 58,5 millioner kroner.

– Sommerferien kan bli lang for mange barn, og da er det viktig at vi stiller opp med gode og variert tilbud som ikke koster penger. Gjennom å øke bevilgningen til Sommerskolen kan vi sikre et faglig godt og variert tilbud til mange elever i Osloskolen neste sommer, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Styrker barnevernet i Oslo

Byrådet ønsker å styrke det kommunale barnevernet og fase ut kommersielle aktører. For å sikre at kommunale barnevernsinstitusjoner er førstevalget for bydelene i Oslo, må tilbudet omstilles til å treffe dagens behov. For å fortsette på dette arbeidet foreslår byrådet nå å sette av 20 millioner kroner i 2023 til å styrke de kommunale barnevernsinstitusjonene.

- Å beskytte utsatte barn er et av de viktigste oppdragene vi har i samfunnet. De må få stabilitet og trygg omsorg. Derfor trenger vi et barnevern som handler om å beskytte barn, ikke om å tjene penger, poengterer Eidsvoll.

Pressekontakt

Karen Mjør, kommunikasjonsrådgiver

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Telefon: 90 98 11 95

E-post: karen.mjor@byr.oslo.kommune.no

Alle pressemeldinger om Oslo-budsjettet 2023