Budsjett 2023

Oslo-budsjettet 2023: Kulturtilskuddene økes til 367 millioner

Oslo skal være en by med et attraktivt kulturtilbud, og tilgangen til kunst og kultur skal være mindre avhengig av lommeboka. Kommunen er en viktig støttespiller for kulturlivet, og byrådet jobber for at det skal være lettere å skape kunst i Oslo i en krevende tid.

Pressemelding / Publisert: 21.09.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Kulturtilskuddene er foreslått styrket med 35 millioner kroner i budsjettforslaget for 2023. Det er kommet 201 søknader om driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner, 18 av disse er nye søkere. Totalt søknadsbeløp er 412,5 millioner kroner, mot 394,3 millioner i 2022.

  • Byrådet fortsetter styrkingen av barneteater og scenekunst for unge, og foreslår å øke tilskuddene til Den mangfaldige scenen, Det andre teatret, Kloden, Tekstlab, Oslo Nye med flere.
  • Nye søkere det foreslås tilskudd til er Skeivt kunst og kultursenter, Agenda X og Oslo Street Art.
  • Andre som får foreslått en økning er AKKS, Abloom, KIGO, Fellesverkstedet, Balansekunst og Black History Month.
  • Støtten til ulike poster under Ungorg foreslås økt med tilsammen 1,2 millioner kroner.
  • Støtten til Hudøy vil øke med 1,5 millioner kroner.
  • Mediestøtten foreslås økt med 500 000 til 3,5 millioner kroner.

– Jeg vil fortsette å støtte scenekunst, gatekunst og mangfold, og jeg er glad for at vi får til å styrke gode tilbud i byen vår. Det er viktig å ta vare på arbeidsplassene i kultursektoren, og at kulturtilbudet når ut til flere, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV).

9 millioner til Oslo filmfond

Byrådet vil sette av 9 millioner kroner neste år til Oslo Filmfond. Filmfondet ble opprettet i 2021 og har allerede investert 10 millioner kroner i 9 unike prosjekter.

– Oslo har et levende filmmiljø og det er mange fortellinger som er verdt å fortelle. Byrådet legger nå inn friske midler og jeg oppfordrer regjeringen og andre aktører om å bli med å bygge opp filmer fra vår by og region, sier byråden.

5 millioner til Byjubileene i 2024

I 2024 er det 400 år siden middelalderbyen Oslo brant og den «moderne» byen Christiania ble etablert. Det er også 100 år siden byen fikk tilbake Oslo-navnet. Det settes av 5 millioner kroner i 2023-budsjettet, og av dette er 3,3 millioner kroner tilskudd som kulturlivet kan søke på i 2023.

– Vår felles identitet som Oslo-folk har blitt styrka gjennom pandemien, og det er det viktig at vi tar vare på. Byjubileene gir oss muligheten til å gi enda flere eierskap og tilhørighet til Oslo. Mange frivillige og profesjonelle kulturaktører viser allerede stor interesse og har mange planer for byjubileet, sier Gamal.

Andre forslag i budsjettet

  • 3,5 millioner kroner til utredning store konsertarenaer Oslo skal være en attraktiv konsert- og festivalby, og det er nødvendig å få økt tilgjengelighet til store utendørs arenaer med tilrettelagt infrastruktur.
  • Det opprettes nye atelierer for kunstnere i Tøyenbekken på Grønland.
  • Byrådet vil at det skal bli enklere å drive frivillighet i Oslo, og foreslår å sette av 6,9 millioner kroner til å styrke arbeidet med meråpen skole og at flere lokaler gjøres tilgjengelige for frivilligheten. Økningen innebærer også en styrking av Kulturetatens arbeid med å legge til rette for og veilede frivilligheten, blant annet gjennom opprettelsen av et frivillighetskontor.

Pressekontakt   

Beate Svenningsen, spesialrådgiver

Byrådsavdeling for kultur og idrett

Telefon:  91 88 51 42

E-post:  beate.svenningsen@byr.oslo.kommune.no 

Alle pressemeldinger om Oslo-budsjettet 2023