Politikk

Saker behandlet i byrådet 16. november

Byrådet behandlet blant annet tilleggsinnstilling for budsjett 2024.

Saker i byrådet / Publisert: 09.11.2023 / 16.11.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråder behandler saker i møte.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Fritak for eiendomsskatt

Saken gjelder søknad om fritak for eiendomsskatt for 2023 for bygning av historisk verdi for Ullevålsveien 68.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 - tilleggsinnstilling

Byrådet ber bystyret om å vedta endring i skattevedtak, forskrift for eiendomsskatt, endring i lånevedtak, tallbudsjett for bykassen, investeringsbudsjett, forslag til nye takster, avgifter og satser, og så videre.

Les pressemeldinger om tilleggsinnstillingen i budsjett 2024:

Budsjett 2023

Budsjettjustering på grunn av økte skatteinntekter og endret rammetilskudd med mer.

Se saken

Saker som avgjøres av byrådet

Ikrafttredelse av forskrift om tildeling av kommunal bolig

Saken gjelder ikrafttredelse av forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune.

Byråden innstiller til byrådet å fatte vedtak om ikrafttredelse 1. januar 2024.

Saken ble trukket.

Se saken

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.