Politikk

Saker behandlet i byråd 19. januar

Byrådet behandlet blant annet reguleringsplan for ny politistasjon på Kjelsrud.

Saker i byrådet / Publisert: 12.01.2023 / 19.01.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Alle byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord.
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

 • Leiekontrakt for Helseetaten for leie av kontorlokaler i Storgata 51

Helseetaten ønsker å inngå ny leiekontrakt for leie av kontorlokaler. Etaten har foretrukket Storgata 51 som sted for kontorlokalene.

Byrådet ber bystyret om å vedta leiekontrakten.

 • Regulering for Micheletveien 54, Bydel Alna

Løvenor Eiendom Furuset AS foreslår å omregulere Micheletveien 54 fra spesialområde tomt for automatsentral til ny bruk.

Det foreslås å beholde eksisterende bygning, i tillegg foreslås et nytt påbygg og to nye tilbygg mot sør og nord. Bygningene skal inneholde bilverksted, nytt forsamlingslokale, kontorer og lager samt eksisterende telekommunikasjonsanlegg.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslaget.

 • Regulering Ullern gårds vei 38, Generallunden 1 A-C, Bydel Ullern

Eiendommen Ullern Gårds vei 38 og Generallunden 1 A, B og C foreslås omregulert fra boliger til boliger med bevaring av hovedhuset.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslaget.

 • Byggesaker

- 23 Breidablikkveien 14 K, Bydel Nordstrand

- Solveien 124 D, Bydel Nordstrand

- Grorudveien 12 B-C, Bydel Grorud

- P. T. Mallings vei 52 C, Bydel Frogner

- Zinoberveien 81, Marka

Byrådet innstiller til byutviklingsutvalget at byggesakene sendes til klagebehandling hos Statsforvalteren.

- Peder Holters vei 31, Bydel Nordstrand

- Dalsveien 68, Bydel Vestre Aker

Byrådet innstiller til byutviklingsutvalget at byggesakene sendes til Plan- og bygningsetaten for videre oppfølging.

 • Utbyggingsavtale

- Teatergata 1 og 3 med flere, Bydel St. Hanshaugen

Byrådet ber bestyret om å vedta avtalen.

 • Leieavtale for Idrettens Hus Nordbyen

Saken gjelder inngåelse av leiekontrakt mellom Oslo kommune og Haavard Martinsens vei 30 AS for leie av nye lokaler i Idrettens hus Nordbyen.

Byrådet ber bystyret om å vedta avtalen.

 • Leie av skolearealer i Kabelgata 8

Oslo kommune ved Utdanningsetaten (UDE) har fremforhandlet et utkast til leieavtale med Clarksons Project Finance (Telefonfabrikken AS) om leie av nærmere 5000 kvadratmeter i Kabelgata 8.

Arealene gjør det mulig å flytte voksenopplæringens tilbud på blant annet Kuben og Hersleb videregående skole, slik at dette arealet kan brukes til videregående opplæring.

Byrådet ber bystyret om å vedta avtalen.

 • Regulering av ny politistasjon på Kjelsrud, Bydel Alna

På bakgrunn av bestilling fra Politiets fellestjeneste er det utarbeidet et prosjekt for ny politistasjon Oslo Øst. Ny politistasjon Oslo øst er forankret i Stortingsvedtak 237.

Kjelsrud Eiendom AS foreslår å detaljregulere Strømsveien 314 fra gartneri og industri til politistasjon i opptil seks etasjer og friområde med bekk.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslaget.

 • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker som avgjøres av byrådet

 • Bilfritt byliv – tiltaksplan 2023

Handlingsplan for Bilfritt byliv 2020-2023 inneholder føringer og strategier for satsingen Bilfritt byliv. Planen ble vedtatt i byrådssak 1021/20.

Tiltaksplan for Program Bilfritt byliv vedtas årlig, og tiltaksplanen for 2023 behandles i denne saken. I saken vil det derfor foreslås en fordeling av midler til tiltak i ulike kommunale virksomheter.

Byrådet vedtar tiltaksplanen.

Les pressemeldingen.

 • Midlertidig forlengelse av leiekontrakt for kulturhuset Hausmania

Saken gjelder en midlertidig forlengelse av leiekontrakt mellom Oslo kommune og Kulturhuset Hausmania.

Byrådet vedtar leiekontrakten i påvente av at ny leiekontrakt kan inngås.

 • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.