Politikk

Saker i byråd 8. august

Byrådet skal blant annet behandle en klage fra Oslo Ishoyckeyklubb.

Saker i byrådet / Publisert: 25.06.2024

Av Byrådslederens kontor

Saker med innstilling til bystyret

Klage fra Oslo Ishockeyklubb

Saken gjelder en klage fra Oslo Ishockeyklubb på et vedtak fattet av Oslo Idrettskrets.

Oslo Idrettskrets fattet 2. juli 2021 et vedtak om å frata Oslo Ishockeyklubb all treningstid fra Sonia Henies ishall i tre år. Barn og unge i Oslo Ishockeyklubb kunne gis tid i annen ishall.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.