Politikk

Saker behandlet i byrådet 6. juni

Byrådet behandlet blant annet en sak om regulering for Guneriuskvartalet.

Saker i byrådet / Publisert: 30.05.2024 / 06.06.2024

Av Byrådslederens kontor

Gunerius-skiltet og -tårnet.
Gunerius. Bilde: Oslo kommune.

Saker med innstilling til bystyret

Forslag til regulering for Guneriuskvartalet, Vaterland

Olav Thon Eiendomsselskap foreslår å omregulere Guneriuskvartalet til bolig, forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor, hotell, overnatting, bevertning, annen næring (konferansesenter) og samferdselsformål.

Hensikten med planen er å legge til rette for et multifunksjonelt sentrumskvartal der områdets historiske egenart styrkes i samspill med ny bebyggelse.

Byrådet ber bystyret om å vedta alternativ 3a.

Forslag til regulering, Våronnveien 17, Bydel Østensjø

OBOS Nye Hjem foreslår å omregulere Våronnveien 17 fra forretning/institusjon og tjenesteyting til boligbebyggelse.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny boligbebyggelse i 4 etasjer med bredde omtrent 10 meter, på en hjørnetomt i et etablert boligområde på Manglerud.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringsforslaget.

Tariffrevisjonen 2024: Godkjenning av anbefalt resultat

Det anbefalte forslaget innebærer en økonomisk ramme på nivå med frontfaget og offentlig sektor for øvrig.

Lønnstilleggene er i hovedsak gitt som tillegg på lønnstabellen. Videre er det avsatt midler til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet.

Byrådet ber bystyret om å vedta meklers forslag.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Oppheving av planer vedtatt av byrådet

Byrådet ønsker å legge til rette for best mulig planlegging i bystyreperioden. I denne saken er det foreslått at byrådet opphever 23 planer som ikke lenger er aktuelle.

Konstituering av seksjonssjefer

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel:

  • Andreas Tveteraas konstitueres i stilling som seksjonssjef for mobilitetsseksjonen
  • Gisle Haakonsen konstitueres i stilling som seksjonssjef i klima og ressursseksjonen

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.