Politikk

Saker behandlet i byråd 20. juni

Byrådet behandlet blant annet et forslag om regulering i Montebello terrasse.

Saker i byrådet / Publisert: 13.06.2024 / 20.06.2024

Av Byrådslederens kontor

Saker med innstilling til bystyret

Regulering, Montebello terrasse 1, Bydel Ullern

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel (2018) anbefaler byrådet Plan- og bygningsetatens alternativ som gir 60-80 boliger.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringsforslaget.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Konstituering av seksjonssjef

Terje Falck konstitueres i stilling som seksjonssjef for Bymiljøseksjonen i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Ansettelse av seksjonssjef i Mobilitetsseksjonen

Håkon Rasmussen ansettes som seksjonssjef i Mobilitetsseksjonen i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.