Politikk

Saker behandlet i byråd 10. november

Byrådet behandlet en sak om salg av en tidligere feriekoloni i Eidsvoll kommune.

Saker i byrådet / Publisert: 03.11.2022 / 11.11.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord.
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Byggesak i Ensjøveien 23 B i Bydel Gamle Oslo

Klage over avslag på søknad om oppføring av nybygg med hovedkontor og forsamlingshus. Saken krever dispensasjon fra reguleringsplan.

Dispensasjon gjelder fra reguleringsplanens byggegrenser og regulering fra bolig, slik at Frelsesarmeen kan bygge nye lokaler med kontor, flerbrukshall, nærmiljøkirke, forsamlingslokale og bevertning.

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å ta klagen til følge og sende den tilbake til Plan- og bygningsetaten for behandling.

  • Salg av tomt i Eidsvoll kommune

Kommunen eier en tomt på rundt 35 000 kvadratmeter i Eidsvoll kommune. Frem til 1980-tallet ble eiendommen benyttet til feriekoloni. Nå er den foreslått solgt. Høyeste bud kom fra Grønøra Næringspark AS på 55,5 millioner kroner. Megler innstiller på at det aksepteres.

Byrådet ber bystyret om å vedta salget.

  • Årsberetninger 2021 for arbeidsmarkedsbedriftene

Oslo kommune var ved siste årsskifte hel- eller deleier i seks aksjeselskap som tilbyr ulike arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede.

Byrådet ber bystyret om å ta saken til orientering.

  • Tilleggsinnstilling for budsjettet 2023

Byrådet i Oslo la frem en tilleggsinnstilling med forslag til endringer i budsjettforslaget for 2023 og økonomiplan 2023-2026. Det ble også lagt frem en budsjettjusteringssak med forslag til endringer i budsjettet for 2022.

Les pressemeldingen om tilleggsinnstillingen her.

  • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.