Helse og omsorg

Velferdsteknologi til glede for bydelens innbyggere

Flere av oss har behov hjemmebaserte tjenester. For å kunne dekke dette behovet nå og i fremtiden er vi helt avhengig av å benytte oss av teknologien. Omid Berg i Bydel Vestre Aker jobber med velferdsteknologi og ser daglig hvor mye dette kan bety for innbyggere i bydelen.

Aktuelt / Publisert: 06.10.2023

Av Bydel Vestre Aker

Omid Berg på vei til å levere en ny medisindispenser
Omid Berg leverer til og følger daglig opp innbyggere som benytter seg av medisindispensere i Bydel Vestre Aker. Bilde: Pål Sundeng Tønnessen.

Berg kan fortelle at han trives svært godt med å jobbe med velferdsteknologi og gir oss en rask innføring i hva som menes med begrepet.

- Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse. Velferdsteknologi skal styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne, forteller Berg.

Travel hverdag

Det er en travel hverdag som beskrives da vi treffer han utenfor bydelens lokaler i Sørkedalsveien 150. Han har ansvaret for deler av bydelens satsning på digitalt tilsyn og for digitale medisindispensere.

- Berg forteller at bruk av velferdsteknologi både øker kvaliteten og effektiviserer tjenestene våre. For bydelens brukere bidrar bruk av velferdsteknologi til økt mestringsevne og til økt trygghet. Per i dag er det fullt fokus på digitalt tilsyn og medisindispensere, og vi er i ferd med å få gode erfaringer med bruken av disse. Digitalt tilsyn kan i dag gi oss mulighet for to-veis-kommunikasjon med bruker uten å fysisk være tilstede og medisindispenserne fungerer som en robot som gir rett medisin til rett tid, fortsetter Berg.

Gråt av glede

Det er lite som skal til for å gjøre hverdagen enklere for både bruker og pårørende. Et eksempel er bruk av digital medisindispenser. Medisindispenseren bydelen tilbyr gir innbyggere mulighet til å selv kunne planlegge sin egen hverdag uten å være avhengig av at hjemmetjenesten dukker opp fysisk til enhver tid.

- Berg kan fortelle om en pårørende som med digital medisindispenser fortalte at hun fikk livet sitt tilbake. Den pårørende var i en situasjon der mye av ansvaret for å gi sin mann medisiner til rett tid lå hos henne. Den pårørende fortalte at ved hjelp av den digitale medisindispenseren fikk hun mer tid til seg selv og en mye lettere hverdag med å hjelpe sin mann. Jeg møtte en pårørende som gråt av glede for at bydelens satsning på velferdsteknologi har gitt henne hverdagen tilbake, fortsetter Berg.

- Dette er bare en av flere positive tilbakemeldinger vi har fått fra både brukere og ansatte. Brukerne opplever mer selvstendighet og de ansatte mindre stress, forteller en entusiastisk Berg.

Veien videre

Bydelens mål med bruk av velferdsteknologi er å iverksette bærekraftige og gode helsetjenester. Per i dag er det fokus på digitalt tilsyn og elektronisk medisinoppfølging. Selv ønsker han et større fokus på digital hjemmeoppfølging i fremtiden. Her er det mye spennende som gjør det lettere for brukere å bli enda mer selvstendig i sitt eget hjem.

- Målet er at med velferdsteknologi skal flere kunne bo lenger og føle trygghet i sitt eget hjem. Det vil komme flere velferdsteknologiske løsninger i tiden fremover. Utviklingen av nye og eksisterende løsninger går i et raskt tempo. Selv om bydelen har hatt en pågående satsning på området opplever vi at det er et kontinuerlig og varig behov for kompetanseheving på dette området i alle ledd av vår organisasjon. Jeg gleder meg enormt til å jobbe videre med velferdsteknologi, forteller Berg.

Også bydelsdirektør Ellen Oldereid ser frem til hvordan bydelen kan benytte seg av velferdsteknologi i tiden som kommer. Behovet er der allerede og det er viktig at vi benytter seg oss av teknologi som kommer innbyggerne våre til gode og gir gode tjenester der bydelen er ansvarlig.

- Bydelen må bygge på erfaringene og tilbakemeldingene vi får fra innbyggerne våre. Det er svært gledelig og ikke minst rørende å høre at vi allerede nå gjør livet enklere for innbyggere som benytter seg av velferdsteknologien. Vi må fortsette å følge med på utviklingen og benytte oss av teknologi som kan gjøre hverdagen enda enklere for både innbyggere og ansatte som er en del av tjenestene våre.

Ta kontakt

Bydelen oppfordrer til å ta kontakt hvis du lurer på noe om hvordan vi bruker velferdsteknologi og om det kan være et tilbud som kan passe for deg.

Omid Berg

Koordinator for velferdsteknologi
Telefon