Helse og omsorg

Samarbeidsprosjekt viser stor fremgang

Felles kunnskap og felles språk er drivkraften for arbeidet med barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

Aktuelt / Publisert: 05.04.2024

Av Bydel Frogner — Bydel Vestre Aker — Bydel Ullern

styrke arbeidet rettet mot barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser
Samarbeid mellom tjenestene skal styrke arbeidet rettet mot barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser. Bilde: StockSnap / Pixabay.

Bydelene Ullern, Frogner, Vestre Aker og Helseetaten holder konferanse for prosjektet «Barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser - forpliktende samarbeid mellom tjenestene, på lag med innbyggerne.»

Konferansen, som holdes 25. april, er et resultat av prosjektet og er en viktig måte å kommunisere målet, forteller prosjektleder Hanne Kolterud Skiaker.

Konferansen ble fylt opp nærmest idet påmeldingen gikk ut, noe som viser nysgjerrighet, men også at mange ønsket å være med på dette.

Derfor er det opprettet venteliste. Ønsker du å stå på den, kan du sende e-post til Hanne Kolterud Skiaker på: hanne.skiaker@hel.oslo.kommune.no.

Konferansen streames også og blir tilgjengelig i ettertid.

"Hvis vi snakker om de samme tingene, er det også lettere å samarbeide. Det er vår kongstanke i prosjektet."
Hanne Kolterud Skiaker

Skal styrke tverrfaglig samarbeid

Samarbeidsprosjektet, initiert i 2021, skal styrke arbeidet rettet mot barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser og gjøre tjenestetilbudet bedre gjennom helhetlig tilnærming og forpliktende samarbeid.

– Målet er å få et felles språk og kunnskapsbase, som gjør det lettere for tjenestene å samarbeide i det daglige, sier Skiaker.

Et viktig delmål for prosjektet er å etablere felles kunnskap og kontekstforståelse om målgruppen på tvers av bydeler og tjenester.

Prosjektet har allerede resultert i flere konkrete tiltak som kan benyttes på tvers av bydelene. Les mer her.

Hvorfor konferanse?

På konferansen vil et mangfold av tjenester møte hverandre. Tjenester som møter de samme familiene som lever med nevromangfold.

Målgruppen er alle ansatte i bydelene, barnevern, skolesektor, NAV og spesialisthelsetjenesten som i sitt daglige virke møter innbyggere med nevroutviklingsforstyrrelser.

Les om Carl som fikk drømmejobb med tilrettelagt arbeid.

Hvorfor er dette en viktig konferanse?

– Tenk en familie som lever med nevromangold, starter Hanne.

– Denne familien vil møte enormt mange tjenester i løpet av et livsløp. Det er alt fra: Barnehage, skole, helsesykepleiere, PPT, spesialisthelsetjenesten, NAV, forklarer prosjektlederen mens hun tydeliggjør:

– Det er alle tjenestene som du kan tenke deg – i en bydel - som er i kontakt med disse familiene.

Da er tverrfaglighet nødvendig for et godt og trygt tilbud.

– Hvis vi snakker om de samme tingene, er det også lettere å samarbeide. Det er vår kongstanke i prosjektet, sier Hanne.

– Vi tror at erfaringsdeling gjør tjenestene kvalitetsmessig bedre og mer robuste, sier hun og fortsetter engasjert:

– Det ligger så mye gevinst i å samarbeide.

"Målet er å få et felles språk og kunnskapsbase, som gjør det lettere for tjenestene å samarbeide i det daglige."
Hanne Kolterud Skiaker

Felles språk, felles kunnskap

Men prosjektlederen har ingen illusjon, med henvisning til konferansen, at én dag i året er det som skal til for at dette vil fungere i praksis.

– Men dette kan være en inspirasjon. At vi har den årlige konferansen og at folk kommer tilbake igjen. At de får den påminnelsen, påpeker hun.

Dette tror hun vil skape en inspirasjon som fagfolk tar med seg tilbake, siden alle har vært på samme sted og hørt de samme tingene.

– Det har vi tro på.

Gjennom faglig innlegg og diskusjon ønsker konferansen å skape en større forståelse for de som jobber med målgruppen - med ett overordna mål: Hvordan skaper vi en felles forståelse?

– Felles språk og felles kunnskap er utgangspunktet for konferansen, rett og slett.

– Hvis de som jobber med dette i det daglige kan få inn kompleksiteten, og i tillegg snakker om at man er i samme båt rundt disse tingene, så vil de tverrfaglige prosessene og fagmiljøet styrkes for brukerne av tjenestene, utdyper hun.

Sterke faglige bidrag

Og det er mye lærerikt og spennende å se frem til på konferansen.

– Vi har erfaringsinnlegg hvor vi tar for oss ulike perspektiver: Ungdom som snakker om deres perspektiver og foreldre som snakker om deres perspektiver.

Anne Hege Strand, sosiolog og forsker, skal se på levekårsforskning.

– Dette er internasjonal forskning som gjøres i samarbeid med Norden og Nederland. Hvilke implikasjoner har disse tilstandene på levekårene?

Elise Øksendal, postdoktor ved institutt for pedagogikk på UiO, skal snakke om hvordan småbarn med utviklingsvansker er mer sårbare for mobbing.

Hun har skrevet en doktorgrad på utenforskap og mobbing – i kombinasjon med nevrotilstander.

– Hennes forskning forteller at man kan se dette allerede i barnehage, og hun skal blant annet snakke om hvordan man allerede i barnehagen kan tilrettelegge for at dette blir en enklere overgang til barneskole.

– Dette er viktig siden overgangene alltid er kritiske, utdyper Hanne.

Evaluering av prosjektet

En delevaluering av prosjektet legges også frem på konferansen.

– Da får vi vite hva tjenestene tenker om dette.

Og det samme gjelder for foreldre, barn, ungdom og samarbeidspartnere.

– Disse er intervjuet med utgangspunkt i hva de peker på som viktig. Hvilken retning ønsker de, hva trenger de og hvor vil de?

– Dette er svar på viktige spørsmål som blir presentert på konferansen, sier Hanne.

Prosjektlederen avslutter med en konferansedrøm:

– Dette skal være en dag som folk skal se frem til å være med på. Vi ønsker at deltakerne skal tenke at: «Dette gir meg noe og jeg skal ta det med tilbake igjen – og jeg skal vite at mine kollegaer gjør det samme».

– Det er målet, avslutter hun.

Les mer om prosjektet her.