Helse og omsorg

Forebyggende ungdomsteam på Holmenkollen skifestival

8.-10. mars arrangeres Holmenkollen skifestival. Bydelens forebyggende ungdomsteam i samarbeid med bydelene Frogner, Nordre Aker og Ullern vil være tilstede.

Aktuelt / Publisert: 19.02.2024

Av Bydel Frogner — Bydel Vestre Aker — Bydel Ullern

Ungdomsteamet på Frognerseteren som vil være fullt av folk helgen 08-10.mars
Ungdomsteamet i blå vester på Frognerseteren der mange av skifestivalens publikummere vil befinne seg. Bilde: Bydel Vestre Aker.

Forebyggende ungdomsteam er et tilbud til ungdom som og foreldre som også retter seg mot bydelens tjenester og skoler. Teamet har tilbud som omfatter oppfølging av ungdom, skolefelting og oppsøkende arbeid i nærmiljøet, og gir også bistand til ungdom som har behov for å komme i kontakt med hjelpeapparatet. Forebyggende ungdomsteam har fokus på veiledning og kompetanseheving, undervisning om temaer som rus, hatprat, ungdomstid m.m. Til foreldre tilbys det foreldreveiledning, og temakvelder for foreldre og ungdom og teamet deltar også på foreldremøter. Ungdomsteamet jobber med kartlegging av trender og tendenser og felles innsatser for å underbygge arbeidet de gjør.

I en nylig gjennomført kartlegging gjennomført av ungdomsteamet sier ungdommene i Vestre Aker opplever generelt bydelen som et trygt og godt sted å vokse opp i, men etterlyser flere plasser for å møte andre ungdommer. Det har også fremkommet at de opplever press om å lykkes på flere arenaer fra både seg selv, sine omgivelser og skolen, samtidig som utestenging har blitt et økende problem, noe som kan føre til følelse av utenforskap blant en større andel av ungdommene. Alkohol er det mest brukte rusmiddelet blant ungdommene og bydelen skiller seg noe ut her sammenlignet med resten av Oslo. Selv om de opplever presset på å drikke som mindre her sammenlignet med andre bydeler i Oslo. Det er et tydelig behov for lettere tilgjengelige og tillitsfulle tjenester rettet mot ungdom og deres familier i Vestre Aker, med ønske om mer informasjon og samtaler om inkludering og utenforskap, spesielt i skolesammenheng.

Ungdomsteamet er en del av SaLTo

SaLTo står for «sammen lager vi et trygt Oslo» og er Oslo kommune og Oslo politidistrikt sin samhandlingsmodell i det rus og kriminalitetsforebyggende arbeidet blant barn og unge i alderen 12-22 år. Forebyggende ungdomsteam (FUT) er en del av SaLTo samarbeidet i Vestre Aker som jobber med rus, kriminalitetsforebyggende arbeid og forebygging av utenforskap med fokus på å løfte ungdommers stemme, bidra til trygge nærmiljøer og skoler. FUT skal sikre oppfølging og tiltak på individ, gruppe og systemnivå rettet mot ungdom og foreldre og består av utekontakter, ruskonsulent for ungdom og ungdoms - og foreldrekontakter. Fokuset er på oppsøkende arbeid, tidlig innsats, muligheter og tilstedeværelse på de arenaer ungdom er (hjem, fritid, skole). FUT er et team for alle ungdommer og foreldre i bydelen og man kan ta kontakt for små og store spørsmål.

En del av teamet sitt arbeid er å kartlegge trender og tendenser i ungdomsmiljøene. Dette gjøres både ved oppsøkende arbeid og ved å inkludere ungdommer sin stemme slik at ungdommen er med på utforme tjenestilbudet vårt. Teamet jobber ut fra SaLTo region vest handlingsplan og SaLTo handlingsprogram 2023-2025.

Klikk her for å lese SaLTo handlingsprogram 2023-2025.

Holmenkollen skifestival

Helgen 8.-10. mars 2024 arrangeres Holmenkollen skifestivaI. Bydelenes ungdomsteam gleder seg og håper både små og store får en fin helg i marka. Under World cup Nordiske grener er det forventet over 20 000 publikummere i løypene rundt Frognerseteren, hvorav en stor andel barn og ungdommer fra hele Oslo og omegn. Bydel Vestre Aker samarbeider med bydelene Frogner, Nordre Aker og Ullern, politiet, og arrangørene av Holmenkollen skifestival rundt forebyggende tiltak i forkant av og under festivalen.

Av tidligere erfaring har vi observert at det til dels er et stort alkoholinntak og andre rusmidler blant unge i marka og flere ungdommer som benytter anledningen til å feste. Tilstedeværelse som foreldre og trygge voksne er av stor betydning for ungdommene. Hvis din ungdom har tenkt seg ut i marka denne helgen oppfordrer vi til å ta en prat på forhånd og være tilgjengelige for ungdommen om noe skulle skje.

Temaer det kan være verdt å snakke om med din ungdom:

  • Hvem er ungdommen din sammen med, kontaktinformasjon til disse.
  • Ta vare på hverandre når man er ute i marka og på større arrangementer.
  • Hvordan kommer de seg til Holmenkollen skifestival, når og hvordan kommer de seg hjem.
  • Lag avtale om hva som kan gjøres hvis noe uforutsett skjer.
  • Riktig bekledning, ha på varme vinterklær og sko etter forholdene.
  • Alkoholbruk og rus
  • Mat og drikke (uten alkohol, gjerne varmt).
  • Ta med fulladet mobil (gjerne også powerbank).

Salto-team vest

Forebyggende ungdomsteam kommer til å være tilstede sammen med SaLTo-teamet i vest. Teamet er et samarbeid der dedikerte ungdomsarbeidere og utekontakter fra de vestlige bydelene felter på tvers av bydelene og på Majorstua. Denne helgen bistår teamet med oppsøkende arbeid og i form av å være trygge voksne ute for ungdommene. SaLTo-teamet vil gå med blå vester og vil være lett synlige begge dager.

Forebyggende ungdomsteam er tilstede på Holmenkollen skifestival følgende tider og kan nås på telefon.

  • Fredag 08.mars klokken 14.00-22.00
  • Lørdag 09.mars klokken 09.00-17.00

Forebyggende ungdomsteam

Telefon