Helse og omsorg

Er du pårørende til en innbygger i Vestre Aker? Vi trenger deg!

Bydelen ønsker å invitere pårørende til et fokusgruppemøte for å få bedre forståelse av hva pårørende opplever som meningsfullt, og hva som kan oppleves vanskelig i møtet med hjelpeapparatet.

Aktuelt / Publisert: 29.04.2024 / 02.05.2024

Av Bydel Vestre Aker

Pårørendeteamet i Bydel Vestre Aker
Pårørendeteamet i Bydel Vestre Aker. Bilde: Pål Sundeng Tønnessen.

Bydel Vestre Aker har en prosjektgruppe med representanter fra ulike tjenester og en pårørenderepresentant som sammen med Helseetaten i Oslo kommune og de andre bydelene vil innføre Oslostandard for pårørendesamarbeid.

I den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med pårørende til innbyggere som mottar/eller har mottatt hjelp fra bydelen. Målet er å få innspill om hva som kreves for å øke følelsen av trygghet og mestring, både for deg som pårørende og for den du er pårørende til.

Hva er fokusgruppemøte?

I et fokusgruppemøte møtes flere pårørende for å snakke sammen om sine tanker om hvordan hjelpeapparatet kan møte pårørende på en bedre måte. Ved å høre hverandres erfaringer, kan det bli lettere å komme på gode tips for at møtet med hjelpeapparatet skal fungere godt.

Pårørendeteamet planlegger fokusgruppemøte
Pårørendeteamet planlegger fokusgruppemøte. Bilde: Pål Sundeng Tønnessen.

Når og hvor skal fokusgruppemøtet være?

Fokusgruppemøtet gjennomføres tirsdag 21.05.2024, fra klokken.17.00-19.00 i Sørkedalsveien 150A, med enkel servering.

Frist for å melde interesse er 15.05.2024.

Hvem skal pårørende henvende seg til?

Meld din interesse ved å klikke her eller ring/send SMS til pårørendetelefonen på 45 87 42 57.

Alle som melder sin interesse vil bli kontaktet.

Bydelen minner samtidig at pårørendetelefonen er åpen mandag-fredag fra klokken 09.00-15.00. Her kan du stille spørsmål knyttet til det å være pårørende, og om bydelens tjenester og tilbud.

Pårørendetelefonen

Telefon