Helse og omsorg

Digital hjemmeoppfølging i Bydel Vestre Aker

Digital hjemmeoppfølging har startet opp for fullt i Bydel Vestre Aker og er klare for å ta imot flere pasienter!

Aktuelt / Publisert: 22.02.2024

Av Bydel Vestre Aker

Bilde av teamet som jobber med digital hjemmeoppfølging i Bydel Vestre Aker
Omid Berg og Oda Amalie Gundersen. Bilde: Pål Sundeng Tønnessen.

Bydelen ønsker å benytte seg av hva teknologien har å tilby. Med verktøyet digital hjemmeoppfølging har vi mulighet til å skape et unikt samspill i samspillet mellom mennesker, tjenester og digitale verktøy. Vi har fått et lite lite innblikk i hva dette innebærer fra bydelens eksperter på feltet, Oda Amalie Gundersen og Omid Berg.

Hva er digital hjemmeoppfølging?

Digital hjemmeoppfølging (DHO) er en helsetjeneste som kan passe for deg som bor hjemme og lever med langvarig sykdom, for eksempel KOLS, hjertesvikt, kreft eller diabetes. Tjenesten er gratis og har ingen aldersbegrensning. Bydelen har et eget oppfølgingssenter som driftes av en sykepleier fra kl. 08:30-14:00 i hverdager. Gjennom oppfølging fra bydel kan du få økt innsikt og mer kunnskap om sykdommen og helsetilstanden din.

Oda demonstrerer for Omid hvordan innbyggere kan benytte seg av digital hjemmeoppfølging. Her viser hun hvordan innbygger selv kan måle blodtrykket hjemme og vise resultatene på en digital enhet et annet sted.
Oda demonstrerer hvordan det digitiale verktøyet fungerer i praksis. Bilde: Pål Sundeng Tønnessen.

Hvordan fungerer dette i praksis?

Sykepleier kommer hjem til deg på et vurderingsbesøk for å kartlegge om du kan være en aktuell kandidat for tjenesten. Deretter vil sykepleier gi deg opplæring i bruk av nettbrett og måleutstyr som er enkelt å bruke. Du utfører målinger selv og svarer på spørsmål om formen din. Sykepleier vil motta målingene og svarene på hvordan du føler deg. Sykepleier vil dermed følge med og ta kontakt ved forverring, samt gi støtte og veiledning.

Du kan lese mer om tjenesten på kommunens nettsider ved å klikke her. Du kan også ta kontakt med legen din, for en uforpliktende prat om tjenesten.

"Da jeg først startet opp trodde jeg det skulle være vanskelig, men nå synes jeg det er så gøy å følge med! Og jeg blir veldig glad for telefonsamtalene jeg får fra sykepleier."
Bruker, 84 år

Ta kontakt med bydelen!

Oda Amalie Gundersen

Sykepleierkonsulent
Telefon