Skole og utdanning

Varsler nye tiltak mot vold og trusler i Osloskolen

Antall registrerte avviksmeldinger om vold og trusler i Osloskolen økte med 13 prosent i fjor. Nå varsler skolebyråden nye tiltak.

Pressemelding / Publisert: 07.02.2024

Av Byrådsavdeling for utdanning

Elever i klasserom bakfra.
Illustrasjon. Bilde: Taylor Flowe / Unsplash.

– Dette er en utvikling vi tar på det største alvor. Ingen elever eller ansatte skal oppleve skolen som et utrygt sted å være, sier utdanningsbyråd, Julie Remen Midtgarden.

I 2023 ble det meldt inn 5624 avviksmeldinger om vold og trusler mot ansatte i Osloskolen. Det er en økning på 13 prosent fra året før. Utdanningsbyråden varsler nå nye tiltak.

– I fjor vedtok bystyret en handlingsplan med 34 tiltak mot vold og trusler i Osloskolen. Nå ser vi på nye tiltak, og hva som har fungert og ikke i dialog med relevante aktører, sier Midtgarden.

– Fremover vil vi jobbe med å gi skolene et bedre støtte for å håndtere hendelser, og i forbindelse med budsjettet vil vi vurdere å øke kapasiteten i oppfølging av sårbare elever, sier Midtgarden.

Mer skreddersydde tiltak

Byråden og Utdanningsetaten har tett dialog med ansattes og elevenes organisasjoner om hvilke tiltak som bør settes inn mot vold og trusler. En tilbakemelding går ofte igjen.

– Vi får tilbakemelding på at tiltakene fremover bør skreddersys slik at det treffer de ulike elevgruppene bedre. Det vil vi følge opp. Det er forskjell på hvordan vi best kan hjelpe en elev på 6 år i ordinær skole, en elev på spesialskole og en elev på 17 år i videregående skole, sier Midtgarden.

Må ha alle tall på bordet

Osloskolene jobber i dag aktivt med å senke terskelen for å rapportere om volds- og trusselhendelser. Utdanningsbyråden frykter likevel at det fremdeles er store mørketall.

– Det viktigste nå er at vi får alle tall på bordet: Fra høsten 2024 innfører vi et nytt digitalt avvikssystem for alle ansatte i Osloskolen der ansatte kan registrere hendelser i en egen app på sin egen mobiltelefon. Vi forventer at dette vil gi en stor økning i rapporterte hendelser, sier Midtgarden.

Straffbare handlinger skal anmeldes

Av de 5624 avviksmeldingene i fjor, blir 642 betegnet som svært alvorlige. 28 av disse ble anmeldt til politiet.

– Straffbare handlinger skal anmeldes. Jeg vil be etaten foreta en gjennomgang av rutiner for anmeldelse av saker til politiet, avslutter Midtgarden.

Pressekontakter

for byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden

Ingrid Lønrusten Rogstad og Karen Mjør
Telefon