Politikk

Vannbruken i Oslo har gått ned

Tall fra Vann- og avløpsetaten viser at forbruket av vann i Oslo har sunket med mellom 10 til 15 prosent den siste måneden.

Pressemelding / Publisert: 03.06.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Hver dag sparer Oslo befolkning om lag 15 millioner liter vann. Oslo kommune oppfordrer innbyggerne til å fortsette den gode innsatsen for å unngå vannmangel.

For en måned siden ble det sendt ut SMS til alle byens innbyggere med en oppfordring om å spare på vannet. Tallene viser at oppfordringen har hatt god effekt.

– Nok en gang trår Oslofolk til når det trengs! Vi så det gjennom hele pandemien, og nå ser vi det igjen i tallene for vannforbruket. Det er jeg veldig glad for. Nå må vi alle fortsette den gode jobben, for vannmagasinene er fortsatt for lave, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Selv om tallene er gode, er dugnaden for drikkevannet ikke over.

– Jeg vil rette en stor takk til alle dem som har skrudd igjen vannkrana litt ekstra i hverdagen. Er vi flinke nå og sparer på vannet, og har flaks med været utover sommeren og høsten, kan vi unngå restriksjoner på bruk av vann. Har vi uflaks med været, vil likevel innsatsen vi legger ned føre til at perioden med restriksjoner blir utsatt og kortere. Så hver liter vann teller, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.

Nedgang i høysesong

Mai er høysesong for bilvask og hagevanning, og er vanligvis den måneden i året hvor vannforbruket i Oslo er høyest. I 2020 var forbruket 258 millioner liter i snitt per maidag, mens det i 2021 var 262 millioner liter. Tallene for mai 2022 viser det en nedgang til 246 millioner liter vann i snitt per dag i mai. Det gir grunnlag for å si at Oslos befolkning har spart om lag 15 millioner liter vann per dag.

En usedvanlig tørr vinter og vår, i tillegg til nedtapping av Gjerdingen, en innsjø i Maridalsvassdraget, har ført til lave magasinfyllinger. De er foreløpig ikke kritisk lave, men et forsøk på å redusere vannforbruket blant befolkningen har vært et helt nødvendig tiltak for å sikre vannforsyningen i tiden fremover.

– Vannsparing er et langt løp. På tross av noe mer nedbør og en fantastisk innsats fra befolkningen, er magasinfyllingene fortsatt på et lavt nivå. Det kreves mye nedbør over lang tid for å fylle opp igjen, sier Frode Hult, seksjonsleder i Vann- og avløpsetaten.

Kontaktpersoner

Jean-Yves Manum Gallardo, kommunikasjonssjef i Vann- og avløpsetaten

Simen Strand Jørgensen, kommunikasjonsrådgiver i Vann- og avløpsetaten