Helse og omsorg

Utbrudd av antibiotikaresistente bakterier

Det pågår et utbrudd av antibiotikaresistente bakterier på sykehus, helsehus og sykehjem i Oslo.

Aktuelt / Publisert: 07.03.2024

Av Helseetaten

Antibiotikaresistente enterokokker (VRE) er oppdaget hos noen pasienter som har vært på helseinstitusjoner i Oslo, samt på Sykehuset Østfold. I de fleste tilfellene har ikke bakterien forårsaket sykdom. Bakteriene kan imidlertid gi alvorlige infeksjoner hos svekkede personer. Det er derfor et nasjonalt mål å unngå at bakterien blir etablert i helseinstitusjoner.

Enterokokker er bakterier som finnes i tarmen hos mennesker og dyr og er motstandsdyktige mot flere ulike typer antibiotika. Vankomycin er et antibiotikum som kan vanligvis brukes ved alvorlige infeksjoner forårsaket av enterokokker. Ved infeksjoner forårsaket av VRE virker ikke Vankomycin, noe som gjør infeksjonene vanskeligere å behandle.

Bakterien skilles ut i avføring og kan finnes på huden og hendene til de som er smittet, samt på overflater i omgivelsene rundt. For å forhindre spredning til andre, er god håndhygiene og godt renhold de viktigste tiltakene i helseinstitusjonene. I tillegg gjøres smittesporing og testing for å identifisere tilfeller. Personer som bør testes vil bli kontaktet av helsepersonell.

Ved innleggelse på helseinstitusjoner i tiden fremover vil mange oppleve å bli testet for VRE. Målet med testingen er å finne de som kan ha fått bakterien og forhindre videre smitteoverføring.

Utbruddet har pågått over en tid, men de fleste tilfellene er oppdaget i perioden fra desember 2023 til februar 2024.

Det er tett dialog mellom de berørte sykehusene, Oslo kommune og Folkehelseinstituttet for å samordne tiltakene. Folkehelseinstituttet bistår med å holde samlet oversikt over tilfeller som omfattes av utbruddet.