Skole og utdanning

Styrker tiltak mot ungdomskriminalitet

Oslo kommune styrker spesialtilbud som hjelper ungdom til å velge utdanning og arbeidsliv, over kriminalitet.

Pressemelding / Publisert: 31.01.2024

Av Byrådsavdeling for utdanning

Gjeng med ungdom.
Illustrasjonsfoto. Bilde: Maskot / Oslo kommune / NTB.

– Skolene er en svært viktig arena der kommunen møter alle barn og unge. Å bekjempe kriminalitet er politiets oppgave, men kommunen har et ansvar for å forebygge utenforskap og rekruttering til kriminelle miljøer. OT-Ulven er et tilbud som bidrar til dette, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

OT-Ulven følger opp ungdom mellom 15 og 21 år som ønsker å komme seg vekk fra miljøer med negativ påvirkning, ungdom som er kjent for politiet og er en del av bydelenes SaLTo-oppfølging (Sammen lager vi et trygt Oslo).

– Vi styrker nå et spesialtilbud der ungdom som står i fare for å havne utenfor samfunnet får en unik sjanse til å komme på rett kjøl, sier utdanningsbyråd, Julie Remen Midtgarden.

Spesialtilbudet på OT-Ulven er en alternativ opplæringsarena for ungdom som har falt utenfor skole og arbeidsliv, og som ønsker en vei ut av kriminalitet og kriminelle nettverk. Tilbudet gir ungdommene en ny sjanse ved å gi en kombinasjon av sosial læring, fellesfag og yrkesfaglig kompetanse i yrker som bilmekaniker, frisør og snekker. Gjennom tett og individuell oppfølging får elevene den drahjelpen de trenger for å komme seg videre i skoleløpet og bli gode samfunnsborgere.

– Vi må gjøre mer for å hjelpe ungdom som trenger støtte til å velge utdanning og arbeidsliv, over kriminalitet. OT-Ulven gir ungdom en ny sjanse. Det klare flertallet av elevene som får hjelp her, går ut i jobb eller videre utdanning etterpå, sier Julie Remen Midtgarden.

Behovet er større enn tilbudet

I dag kan OT-Ulven gi et tilbud til inntil 40 elever, men nå utvides tilbudet med plass til 15 nye elever fra høsten 2024. Tilbudet utvides også til å omfatte flere bydeler. I dag gjelder ordningen for Groruddalsbydelene, nå utvides det til å også inkludere Søndre Nordstrand, Nordstrand og Østensjø.

– Vi vet at langt flere har behov for dette tilbudet enn vi har plass til i dag. Jeg er derfor utrolig stolt av at vi nå styrker tilbudet, sier Julie Remen Midtgarden.– Vi styrker nå et spesialtilbud der ungdom som står i fare for å havne utenfor samfunnet får en unik sjanse til å komme på rett kjøl, sier utdanningsbyråd, Julie Remen Midtgarden.

Spesialtilbudet på OT-Ulven er en alternativ opplæringsarena for ungdom som har falt utenfor skole og arbeidsliv, og som ønsker en vei ut av kriminalitet og kriminelle nettverk. Tilbudet gir ungdommene en ny sjanse ved å gi en kombinasjon av sosial læring, fellesfag og yrkesfaglig kompetanse i yrker som bilmekaniker, frisør og snekker. Gjennom tett og individuell oppfølging får elevene den drahjelpen de trenger for å komme seg videre i skoleløpet og bli gode samfunnsborgere.

Pressekontakter

for byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden

Ingrid Lønrusten Rogstad og Karen Mjør
Telefon