Skole og utdanning

Styrker ombudsordningen i Oslo

Byrådet foreslår å styrke ombudsordningen for barn og unge i Oslo ved å slå sammen dagens ombud og oppette et nytt ombud med et bredere ansvarsområde.

Pressemelding / Publisert: 19.01.2024

Av Byrådsavdeling for utdanning

To barn i vinterklær ser ut over Oslo by
– Alle barn og unge har rett på et trygt og godt skole- og barnehagemiljø, sier Julie Remen Midtgarden. Bilde: Thomas Ekström.

– Ombudene er et viktig sikkerhetsnett for barn og unge. Vi har over tid sett behov for å styrke ombudsordningen i Oslo. Det gjør vi nå, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

Oslo har i dag to ombud for barn og unge: mobbeombudet og elev- og lærlingeombudet. Torsdag 18. januar foreslo byrådet å å slå sammen dagens ombud til Barnehage-, skole og lærlingeombudet i Oslo.

"Dette er en betydelig satsing på ombudsordningen. Det vil være en styrke at ombudene får et større faglig miljø bak seg."
byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden

Ombudets mandat dekker i dag bare deler av opplæringsloven. Nå vil byrådet at det utvides det til å gjelde hele barnehageloven og opplæringsloven, utenom voksenopplæringen.

– Alle barn og unge har rett på et trygt og godt skole- og barnehagemiljø. Vår styrking av ombudsordningen vil bidra til en mer helhetlig oppfølging av barn og unge som trenger ekstra støtte, sier Julie Remen Midtgarden.

Den primære oppgaven til ombudet skal være å støtte og veilede elever og foresatte i enkeltsaker om rettigheter man har i tråd med barnehageloven og opplæringsloven. Det gjelder blant annet i mobbesaker og ved klager på mangelfull spesialundervisning.

Styrker ombudets kapasitet

Byrådet vil også styrke apparatet rundt ombudet. De foreslår at det opprettes tre rådgiverstillinger og en administrativ stilling for å øke kapasiteten til ombudet.

– Dette er en betydelig satsing på ombudsordningen. Det vil være en styrke at ombudene får et større faglig miljø bak seg. Det vil øke kvaliteten og sikre at ombudet kan hjelpe enda flere barn og unge, sier Julie Remen Midtgarden.

Byrådet foreslår at endringene i ombudsordningen skal tre i kraft 1. januar 2025.

Regjeringens prosess drar ut

Regjeringen har også igangsatt en prosess for å endre ombudsordningen. De har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utrede den fremtidige nasjonale mobbeombudsrollen. Oslo skulle egentlig vente på dette arbeidet, men siden prosessen har tatt så lang tid vil ikke byrådet vente lenger.

– Regjeringens prosess drar ut gang på gang. Vi kan ikke lenger sitte på gjerdet og vente. Vi skjærer derfor gjennom og gjør de nødvendige endringene i Oslo, sier Julie Remen Midtgarden.

Pressekontakter

for byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden

Ingrid Lønrusten Rogstad og Karen Mjør
Telefon