Vann og avløp

Store vannmengder skaper problemer for avløpssystemet i Oslo

​​Akkurat nå er det mye vann i avløpssystemet i Oslo på grunn av nedbør og snøsmelting. Dette fører til at avløpsvann renner ut i vassdrag og fjord. Oslo kommune anbefaler at folk unngår bading i Oslofjorden. ​

Pressemelding / Publisert: 25.04.2023

Av Vann- og avløpsetaten

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Stor vannføring i Akerselva
Stor vannføring i Akerselva. Bilde: Tone Spieler.

Avløpssystemet i Oslo er ikke designet for å håndtere de vannmengdene som vi ser i nå. Tunnelene våre er fulle, og begge renseanleggene går for fullt. Dessverre klarer ikke systemet ta unna alle vannmassene som fører til at avløpsvann går i overløp. Overløp betyr at avløpsvann og regnvann slippes ut i elver og vassdrag.

Det er nødvendig at avløpsvannet går i overløp for å unngå at det ikke slår tilbake og havner i kjellere.

Unngå bading i Oslofjorden

Når avløpsvann går i overløp betyr det at urenset vann går direkte ut i fjorden. Oslo kommune anbefaler derfor at folk unngår bading i Oslofjorden.

I dag, tirsdag 25.april, er det regissert 11 aktive overløp av avløpsvann.

Økende vannføring i Akerselva

Vannmengdene har også ført til at Vann- og avløpsetaten har økt vannføringen i Akerselva til 15 m3/s. Etaten ber folk om å være svært forsiktig langs elva. Det er enorme krefter i sving.

Det er ventet økte temperaturer i dagene som kommer, som vil bety at snøsmeltingen vil øke i mengde. Det er dermed ventet at vannføringen i elvene vil øke ytterligere i dagene som kommer, og at overløp av avløpsvann vil vedvare.

Vann- og avløpsetaten følger nøye med på situasjonen.

Bekkelaget renseanlegg
Renseanlegget ved Bekkelaget går for fullt når det er store vannmengder i avløpet. Bilde: Vann- og avløpsetaten.