Vann og avløp

Dovett – så enkelt! Kun tiss, bæsj og dopapir

Bare tre ting skal i do. Alt annet tetter rør og avløp, og skaper problemer for både deg selv og byen vår. Kun tiss, bæsj og dopapir skal i do. Alt annet don’t.

Aktuelt / Publisert: 05.03.2024

Av Vann- og avløpsetaten

Filletroll av våtservietter
Filletroll fra virkeligheten, en haug av våtservietter kastet i do. Bilde: Synne Strand Mugaas.

Hvorfor blir rørene tette?

Du vil ikke tro hva som kastes i do. I dine rør, i våre avløpsledninger, i pumpestasjoner, kummer og renseanlegg ser vi utrolig mange ting som ikke burde vært kastet i do.

Toalett og avløpssystemet er ikke laget for å håndtere avfall. Du har sikkert erfart at vasken blir tett fordi det samler seg mye hår og andre rester i sluket. Når dette blir i enda større omfang, hoper det seg opp og lager store filletroll som tetter rør og ledninger

Når vi trekker ned i do skylles innholdet videre ut i avløpsnettet. Det er gjerne mange meter med ledninger på din egen tomt, og mange kilometer med ledninger på det offentlige nettet før avløpet ankommer renseanlegget.

Verstinglista

Plukkanalyser viser at dette er avfallstyper vi finner mest av i renseanleggene.

  1. fiberkluter/våtservietter/engangskluter
  2. plastrester
  3. snus
  4. bind og tamponger
  5. sneiper
  6. emballasje av bind/tampong
  7. kondomer
  8. q-tips
Hår skal ikke kastes i do
Hår skal ikke kastes i do, det skaper floker i rørene også. Bilde: Vann- og avløpsetaten.

Hvorfor skal det ikke i do?

Alt vann som kommer fra toalett, vaskemaskiner, dusj osv. føres ut i det kommunale avløpsnettet. Dette føres så til renseanlegg hvor avløpsvannet renes før det slippes ut i Oslofjorden.

Renseprosessen er komplisert og består av mange elementer. Næringsstoffer, avfall og annen forurensing fjernes fra avløpsvannet. Det renses både mekanisk, kjemisk og biologisk. Til slutt filtreres vannet og slippes ut i fjorden som rent vann.

På veien til renseanlegget passere avløpsvannet flere kummer, pumper og avløpsledninger. Disse må vi rense og spyle rene med jevne mellomrom. Jo mer som kastes feil, jo mer forringes det kommunale avløpsnettet og fordyrer kommunens prosesser.

Hvorfor ser man Q-tips på stranda?

Noen ganger, når det regner som mest, blir kapasiteten i avløpssystemet fullt. En sikkerhetsventil for å ikke sprenge rør, eller presse kloakk tilbake til husene er at avløpsvannet får mulighet til å renne ut andre steder. Dette kaller vi overløp.

Overløp er installasjoner i avløpssytemet som gjør at urenset avløpsvann isteden renner til bekker og nærliggende elver. Er det kastet Q-tips eller annen søppel i do blir dette tatt med til nærmeste bekk og havner på en strand nær deg når kapasiteten i avløpsledningene er sprengt.

Det er huseiers ansvar helt frem til kommunale ledninger ute i gaten

Ingen ønsker tette rør i huset, det kan fort bli en kostbar affære. Huseiere har også ansvar for sine egne stikkledninger. Stikkledninger er ledningene som går fra huset og ut til det kommunale avløpsnettet.

Som regel har man en spillvannsledning som håndterer kloakk og spillvann fra dusj og vask, og ute håndteres overvann og dreneringsvann.

Alt som skjer på huseiers tomt fram til det kommunale nettet har huseier selv ansvar for.

Våtservietter skal ikke kastes i do
Våtservietter blir til filletroll når de kastes i do. Bilde: Vann- og avløpsetaten.