Vann og avløp

Forbud mot tømming av båtseptik i Oslofjorden

Fra 1. juli er det forbudt å tømme båtseptik rett i Oslofjorden. Oslo kommune har fire tømmestasjoner som kan benyttes gratis til tømming av kloakk fra båten.

Aktuelt / Publisert: 25.06.2024

Av Vann- og avløpsetaten

Båt som tømmer septik ved tømmestasjon
Båten gjøres klar til å tømmes for septik. Bilde: Aase Marie Lund Evensen.

Tilstanden i Oslofjorden er alvorlig. Flere av bunnområdene, både i indre og ytre fjord, har lave konsentrasjoner av oksygen på grunn av tilførslene av nitrogen, fosfor, organisk stoff og andre partikler. Å hindre at urenset kloakk fra fritidsbåter slippes direkte ut i fjorden, er ett av tiltakene for å bedre tilstanden.

Hele Oslofjorden er forbudssone.

Hvor ligger tømmestasjonene

fire tømmestasjoner
Fire tømmestasjoner driftes av Oslo kommune. De ligger på flåte i Bestumkilen, Kongen Marina, Hovedøya og Paddehavet. Bilde: Synne Strand Mugaas.

Det er fire kommunale tømmestasjoner i Oslofjorden, de kan du se på kartet her. I tillegg har noen av de private båtforeningene egne stasjoner.

De kommunale tømmestasjonene driftes og vedlikeholdes av Vann- og avløpsetaten.

De ligger ved:

 • Bestumkilen på flåte, Nord 59.915308 Sør 10.663851
 • Kongen Marina på flåte Nord 59.910352 Sør 10.700626
 • Hovedøya på flåte Nord 59.896913 Sør 10.734273
 • Paddehavet på flåte Nord 59.874536 Sør 10.773885
pumpe ned i båt
Sørg for å sette pumpen godt ned i sluket, slik at det blir vakuum. Bilde: Aase Marie Lund Evensen.

Slik bruker du en tømmestasjon for båtseptik

Det er instrukser på selve maskinene som også hjelper deg å bruke pumpa.

 • Åpne septiktanken på båten.
 • Dra ut slangen fra maskinen og sett den godt ned i septiktanken på båten din. Vakuum bidrar til at kloakk suges opp.
 • Skru på hendelen på håndtaket, da åpner du pumpa.
 • Trykk på knappen for å aktivere maskinen og stasjonen begynner å suge.
 • Når den er ferdig, lukk hendelen, før du tar slangen tilbake i maskinen
 • Sett slangen tilbake i maskinen.
 • Spyl gjerne med vannslangen rundt på plattformen.
Bruk av tømmestasjon
To båtentusiaster tømmer septik ved stasjonen i Paddehavet. Bilde: Synne Strand Mugaas.

Forbedringer i vente

Vann- og avløpsetaten har fått ansvar for å drifte og utbedre tilbudet med tømmestasjoner for båtseptik.

Fra våren 2025 vil de fire stasjonene være oppgradert og kapasiteten utvidet.

I tillegg jobbes det med å få til et samarbeid med lokale båtforeninger om å utvide tilbudet flere steder.

Her kan du lese mer om Tømmestasjoner for båtseptik

Tømmestasjon på flåte
Tømmestasjonene ligger på flåte, slik at det er lett å legge til båten. Bilde: Synne Strand Mugaas.

Årsaker til problemene i Oslofjorden

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press. Miljødirektoratet legger vekt på tre hovedproblemer:

 1. Forurensing fra landbruk, avløp og industri, med for stor tilførsel av næringsstoffene nitrogen og fosfor samt ulike miljøgifter.
 1. Langvarig overfiske, med blant annet bunntråling som ødelegger for livet på havbunnen.
 1. Bygging i strandnære områder, som stenger allmennheten ute fra friluftsliv og gir økt belastning på økosystemene.

Her kan du lese mer om Miljøverndirektoratet sin helhetlige tiltaksplan for Oslofjorden