Vann og avløp

Hvorfor blir gatene fulle av regnvann?

Styrtregn og ekstremnedbør treffer oss oftere og oftere, og vi ser gater som blir som små elver. Hvorfor renner det ikke ned i avløpssystemet?

Aktuelt / Publisert: 28.05.2024

Av Vann- og avløpsetaten

Styrtregn fosser ned fra taket
Regnet fosser ned fra taket. Bilde: Vann- og avløpsetaten.

Under Oslo er det 2250 km avløpsrør som frakter avløpsvann fra bygg, og regnvann fra gater og eiendommer videre i avløpssystemet. Mye av regnvannet går i egne overvannsledninger som føres til nærmeste bekk eller elv.

Når det kommer ekstreme mengder nedbør på kort tid, såkalt styrtregn, blir mengdene så store at vannet ikke rekker å renne ned i kummer før det har rent forbi. I tillegg blir ledningsnettet fullt, slik at det uansett ikke har kapasitet til å lede mer vann.

  • Rens rister og sluk for kvist og kvast
  • Ser du problemer med veisluk i veien kan det meldes på bymelding
  • Om det er fare for oversvømmelse i kjelleren, flytt unna ting
  • Forsikringsselskapet er de som hjelper deg når du er rammet
  • Følg med på hvor vannet renner. Som huseier har du et ansvar for å sikre eiendommen mot oversvømmelser og gjøre det du kan for å begrense skadene
  • Om du får avløpsvann opp av sluk eller toalett kan Vann- og avløpsetaten kontaktes

Meld fra om oversvømmelser

Vannet finner annen vei

Ledningsnettet er ikke dimensjonert for å håndtere styrtregn av disse dimensjoner, og vannet renner i stedet på overflaten, der det renner via de laveste punktene i terrenget. Mange steder kommer eldre naturlige bekker opp til overflaten. Dette fører til oversvømmelser av gater, bygninger, eiendommer og infrastruktur.

Når avløpsnettet blir fullt ledes fortynnet avløpsvann ut i nærmeste elv, bekk eller fjord via det som kalles overløp. Dette er utløpspunkter i ledningsnettet hvor vannet renner ut når det stiger over et visst nivå for å unngå at kloakkvann blir presset opp i sluk i kjellere. Etter slike hendelser vil badeplasser i Akerselva og fjorden være forurenset av kloakk, derfor anbefaler vi å vente minst 24 timer før man bader etter større regnskyll.

Vann er kraft

Store vannmengder vil blant annet kunne erodere veier, undergrave fundamenter og derigjennom føre til større ødeleggelser eller skader.

Rennende vann drar med seg søppel, greiner og annet som kan tette igjen de ristene som beskytter innløp til avløpssystmet. Sammen med Bymiljøetaten har Vann- og avløpsetaten døgnbemanning for å kontrollere og rense bekkeristene som finnes rundt om i byen. Dette er viktig tiltak for å sørge for at vannet skal kunne ledes ned i rørene og ikke komme opp i terrenget og forårsake skade.

I tillegg drifter Bymiljøetaten mange tusen veisluk, men også disse kan gå tette og skape problemer. På tross av iherdig innsats, vil det kunne ta noe tid før alle sluk igjen er i ordinær drift, og i mellomtiden må alle bidra ved å ta nødvendige forholdsregler.

Problemer med veisluk kan meldes inn på bymelding.no

Man kan også selv fjerne rusk og rask på veisluk sånn at vannet renner unna. Som huseier har du et ansvar for å sikre eiendommen mot oversvømmelser og gjøre det du kan for å begrense skadene.

Vann- og avløpsetaten kan kontaktes om man får avløpsvann opp av sluk eller toalett, og tette bekkerister på tlf. 23 44 00 00/23 44 09 00 (døgnbemannet)
(ved stor pågang kan det være vanskelig å komme igjennom)