Helse og omsorg

Stor pågang på allmennlegevakten

Legevakten i Oslo opplever stor pågang, både ved oppmøte og på telefon.

Aktuelt / Publisert: 05.02.2024

Av Helseetaten

Illustrasjon av besøk på legekontoret.
Ta kontakt med fastlegen hvis det ikke er akutt. Bilde: Oslo kommune.

Publiseringsinfo: Denne artikkelen ble første gang publisert 30. november 2023, da infeksjonssesongen hadde startet. Pågangen er fortsatt stor, og rådene under gjelder fortsatt.

Ta kontakt med fastlegen når det ikke er akutt

Er du usikker på om du trenger legehjelp eller om din problemstilling kan vente, kontakt din fastlege eller søk råd på helsenorge.no.

Ring før du møter opp på legevakten ved sykdom

Tror du at du trenger akutt legehjelp og fastlegen ikke er tilgjengelig, ring legevakten på 116 117 før du møter opp. Ring 113 hvis det er akutt og står om liv og helse.

– Legevakten prioriteter alltid de sykeste pasientene først. I tiden som kommer, med økning i forkjølelse, influensa, korona og andre luftveisvirus, kan pasienter som ikke trenger raskt legetilsyn bli henvist til å kontakte fastlegen, sier avdelingsdirektør Elisabeth Nordal.

Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet når du er syk. Du skal som hovedregel kontakte fastlegen først. Legevakten er der for deg som har akutte plager som ikke kan vente til fastlegen er tilgjengelig. For følgende problemstillinger ber vi om at du kontakter din fastlege:

  • forkjølelse og influensalignende symptomer
  • feber hos barn eldre enn 1 år med god allmenntilstand
  • øyekatarr
  • behov for sykmelding
  • fornyelse av resepter
  • behov for legeattest
  • kroniske tilstander uten akutt forverring

Begrens antall pårørende

Vi ber pasienter om å ikke ha med seg flere personer enn det som er strengt nødvendig til legevakten. Hovedregelen er at barn og pasienter som trenger bistand, kan ha med én ledsager. Dette er viktig for at de som er syke skal få best mulige venteforhold på legevakten og av smittevernhensyn.

Psykiatrisk legevakt og Overgrepsmottaket har normal pågang.

Legevakten i Oslo har flyttet til Trondheimsveien 233 (Aker sykehus). Legevakten i Storgata 40 og den gamle legevakten på Aker sykehus er stengt.