Avfall og ressurser

Stans i avfallsinnsamlingen i Oslo

Det er uforsvarlig å kjøre tunge renovasjonsbiler i Oslo onsdag 17. januar. Vi har stanset dagens innsamling og kalt alle biler tilbake.

Aktuelt / Publisert: 17.01.2024

Av Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Renovasjonsbil står i en bakke
Bilde: Oslo kommune.

– Vi gjorde et forsøk, men i dag måtte vi dessverre avbryte avfallsinnsamlingen. Det sitter langt inne å gjøre det, men sikkerheten kommer først. I dag er det ikke mulig å drive avfallsinnsamling i Oslo, noe jeg bare kan be om forståelse for, sier direktør Hans Petter Karlsen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Værmeldingene tilsier at vi kan være ute i gatene igjen i morgen, men med forventninger om fortsatt krevende kjøreforhold.

– Det betyr nye forsinkelser oppå de gamle, men vi skal stå på det vi kan straks vi er på veien igjen. Da er det fortsatt viktig at folk måker og strør rundt beholderne sine slik at renovatørene kommer til. Det gjør en tung jobb litt lettere, sier Hans Petter Karlsen.

Det gjelder ikke bare de som bor i enebolig, men også i sameier og borettslag, hvor man gjerne har store, felles beholdere eller containere.

– Gårdeiere og vaktmestere kan ha et særlig ansvar der, med tanke på å fjerne snø fra småveier og fortauskanter. Det er et slit å slepe store beholdere over brøytekanter. Renovatørene må ha plass til å gjøre jobben sin. Sammen kan vi unngå unødvendige forsinkelser, sier Karlsen.

Følg med på sidene for avfall og gjenvinning