Avfall og ressurser

Avfallsinnsamlingen er i gang igjen

På grunn av kjøreforholdene var det ingen avfallsinnsamling i Oslo 17. januar. Vi har startet opp igjen i dag, men folk må fortsatt forvente forsinkelser

Aktuelt / Publisert: 18.01.2024

Av Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Avfallsbeholdere i dyp snø
Bilde: Jonathan Steffensen.

Selv om det er slutt på det verste snøværet, går innsamlingen saktere enn normalt. Det kan også være områder og veier hvor vi ikke kommer til i det hele tatt på grunn av snø i veien, brøytekanter og parkerte biler.

– Vi gjentar at folk må forberede seg på at vi ikke kommer på vanlig hentedag. Avfallet blir hentet så fort vi klarer det. Vi beklager alle forsinkelser, men jeg tror de fleste forstår at det er vanskelig å drive effektiv renovasjon under disse forholdene, sier Erik Helset, avdelingsdirektør for innsamling i Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Det er fortsatt viktig at innbyggerne holder områdene rundt avfallsbeholdere og containere frie for snø, slik at renovatørene får en litt enklere jobb. Gårdeiere og vaktmestere må passe på at også fortau og stikkveier – alle steder der renovatørene jobber – er snøfrie så langt det lar seg gjøre.

Følg oppdateringer på nettsidene for avfall og gjenvinning.