Avfall og ressurser

Konkurranse for å materialgjenvinne mer

Et samarbeid i avfalls-Norge har fått utviklingsmidler til bedrifter eller forskningsinstitusjoner som kan finne en løsning for å sortere ut og gjenvinne enda mer av restavfallet. Og Oslo er med.

Aktuelt / Publisert: 01.02.2024

Av Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Plastflaske foran haug med avfall
Førstemann til å sortere ut det aller minste! Bilde: Romerike avfallsforedling.

I 2022 anbefalte Renovasjons- og gjenvinningsetaten å bygge et ettersorteringsanlegg som kan sortere ulike avfallstyper rett ut av restavfallsposene. Et slikt anlegg er et av de store tiltakene som blir vurdert for å nå målet om 65 prosent materialgjenvinning av avfallet vårt.

Det lille avfallet

Per i dag klarer ikke ettersorteringsanlegg å sortere ut det aller minste avfallet. Derfor ønsker Oslo, sammen med avfallsselskapene IVAR (Rogaland), ROAF (Romerike), ØAS (Østfold) og Sesam (Midt-Norge), å utfordre markedet på å finne en løsning som kan sortere og materialgjenvinne den delen av restavfallet som er under 60 millimeter – såkalt «finstoff».

– Dette er både spennende og nyttig på mange måter. Forhåpentligvis kan vi stimulere til innovasjon som vi i Oslo selv kan dra nytte av senere. Og i samarbeidet med de andre avfallsselskapene får vi innblikk i deres erfaringer med ettersorteringsanlegg, sier Marianne Holen, som er avdelingsdirektør for innovasjon og samfunnskontakt i Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Prosjektet har fått ti millioner kroner fra Forskningsrådet, som skal brukes til anskaffelsesprosessen og utvikling av mulige løsninger.

Konkurransen er en førkommersiell anskaffelse, og blir utlyst på Doffin (databasen for offentlige anskaffelser) i løpet av våren. Allerede nå kan interesserte melde seg på informasjonsmøte og markedsdialog.

Samarbeid for å klare krav

– Kravene til sortering og gjenvinning blir bare høyere jo nærmere vi kommer 2035. Vi må se på alle mulige store og små grep som kan hjelpe oss med å utnytte enda mer av verdiene i avfallet, sier Holen før hun avslutter:

– Samarbeid er en av nøklene til suksess. Alle vi i kommunene møter de samme målene og kravene, og da nytter det ikke å sitte på hver sin tue rundt omkring. Nå har vi samlet mye kompetanse. Jeg tror dette også vil gjøre at markedet i enda større grad ser verdien av å være med, enten det er næringslivet eller forskningsmiljøer.

Les mer og meld interesse.